เมื่อเปิดไฟล์ภาพใดๆ ขึ้นมาแล้วเกิดคันไม้คันมือ อยากตัดต่อ ตกแต่งภาพ ก็ควรจะก็อปปี้ภาพ ต้นฉบับไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ภาพเสียหาย
1. เปิดไฟล์ภาพใดๆ ขึ้นมา
2. ให้คลิกเมนู Image>>Duplicate
3. จะปรากฏกรอบข้อความให้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ พิมพ์ชื่อใหม่ลงไป แล้วคลิกปุ่ม OK เพราะโปรแกรม จะตั้งชื่อให้อยู่แล้ว คราวนี้ก็บรรเลงเพลงแต่งภาพได้ตามใจชอบ ส่วนไฟล์ต้นฉบับก็คลิกปุ่ม X ปิดไปเลย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมากจนกลายเป็นตรงกันข้าม

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมาก ชนิด พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เลยทีเดียว อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ และอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติหรือเกิดจากสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misteach mistaught mistaught สอนผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น