เมื่อเข้าโปรแกรม Photoshop แล้ว จะยังเริ่มต้นทำงานไม่ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อเข้าโปรแกรมแล้ว ให้คลิก File>>New
2. กำหนดค่า Width, Height ตามต้องการ แล้วคลิก OK ในตัวอย่าง เป็นการกำหนดขนาด ของงานเป็น Width=6, Height=4 ในส่วน Content ให้เลือกพื้นหลังภาพเป็นสีขาว (White)
3. เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้วก็จะได้พื้นที่ว่างๆ สำหรับทำงาน ก็เริ่มต้นสร้างภาพได้เลย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำใบปลิว ทำโปสเตอร์ง่ายๆ ด้วยแอปในมือถือแอนดรอยด์

บทความสอนทำใบปลิว ทำโปสเตอร์ง่ายๆ ด้วยแอปในมือถือแอนดรอยด์ โดยใช้แอป Photo Collage เหมาะสำหรับทำประกาศเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการ ไว้โพสต์ใน Facebook เว็บไซต์ หรือส่งทางไลน์ เพื่อขายสินค้าออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม..



เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misunderstand misunderstood misunderstood เข้าใจผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น