เมื่อเข้าโปรแกรม Photoshop แล้ว จะยังเริ่มต้นทำงานไม่ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อเข้าโปรแกรมแล้ว ให้คลิก File>>New
2. กำหนดค่า Width, Height ตามต้องการ แล้วคลิก OK ในตัวอย่าง เป็นการกำหนดขนาด ของงานเป็น Width=6, Height=4 ในส่วน Content ให้เลือกพื้นหลังภาพเป็นสีขาว (White)
3. เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้วก็จะได้พื้นที่ว่างๆ สำหรับทำงาน ก็เริ่มต้นสร้างภาพได้เลย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

 ตาบอดคลำช้าง รู้บางอย่างเพียงด้านเดียวแล้วก็ตีความไปตามนั้น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่รู้อะไร เพียงด้านเดียว แล้วก็รีบสรุป รีบตีความ เหมือนตาบอดคลำช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ จึงยากจะรู้ว่าเป็นอะไร ต้องลูกบคลำทั้งตัว ก่อน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง daydream /daydreamed daydreamt /daydreamed daydreamt / ฝันกลางวัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น