การใช้มือถือหรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ หากในกรณีใช้เป็นเครื่องสำรอง โดยใช้มือถือเป็นเครื่องหลัก ก็สามารถตั้งเวลาปิด เปิด เครื่องอัตโนมัติได้ตามต้องการ เพื่อช่วยถนอมการใช้งาน โดยเฉพาะในช่วงนอนหลับ เพราะการติดต่อส่วนใหญ่เน้นมือถือเป็นหลัก เฉพาะมือถือเท่านั้นที่เปิดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ

 

การตั้งเวลา ปิดเครื่อง เปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด สามารถทำได้ดังนี้
1. แตะค้างหน้าจอที่ไอคอน ^ แล้วเลื่อนขึ้นด้านบน ไอคอนนี้จะมีขนาดเล็กมาก
2. แตะ การตั้งค่า
3. หากต้องการนำไอคอนนี้ไปวางบนหน้าจอ ก็แตะค้างลากไปวางบนหน้าจอ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน
4. แตะ ตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง


5. แตะค้างเลื่อนเปิดการทำงาน ทั้งคำสั่ง เปิดเครื่อง และ ปิดเครื่อง
6. แตะเลือกเวลาเปิดเครื่อง เช่น 06:30 น.
7. แตะเลือกเวลาปิดเครื่อง เช่น 02:00 น. ตีสอง
8. แตะ ทำซ้ำ เลือกวันเปิดเครื่อง และ ปิดเครื่อง
9. ตัวอย่างเลือกทุกวัน จันทร์ ถึง อาทิตย์ แล้วแตะ ตกลง เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งเวลา เปิดเครื่อง และ ปิดเครื่อง
10. แตะไอคอน โฮม ออกจากการตั้งค่า

 

สรุป

สำหรับใครที่มีมือถือมากกว่าหนึ่งเครื่อง การตั้งเวลาเปิดเครื่อง ปิดเครื่อง ก็จะช่วยถนอมการทำงาน ให้เครื่องได้พักบ้าง เปิดเครื่องไว้ตลอดเวลาเฉพาะเครื่องหลักที่เผื่อรับสายตลอดเวลาก็พอ