ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่เกิดหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตที่ดี แต่กลับไม่ซึมซับสิ่งดีๆ ใส่ตัว กลับกลายเป็นคนชั่ว เป็นคนไม่ดี เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาส

บางคนอาจจะเกิดในในสภาพแวดล้อมที่ดี มีครอบครัวที่ดี มีฐานะ ได้รับความอบอุ่น ไม่มีปัญหาขาดความรัก แต่ก็ใช่ว่าจะทำให้คนๆ นั้นเป็นคนดี เหมือนกบที่เกิดและอาศัยอยู่ใต้ดอกบัวบาน ซึ่งถือว่าเป็นของดี สิ่งดี เป็นของสูง นิยมใช้ไหว้พระ แต่กบก็คือกบ ไม่ได้ดีเหมือนดอกบัว คนเปรียบเทียบก็ช่างคิดจริงๆ

คนที่เกิดในครอบครัวที่ดี สังคมดี แต่กลายเป็นคนเกเร นิสัยไม่ดี สาเหตุหลัก ก็มาจาก การเลี้ยงแบบตามใจ และคนเหล่านี้ หากเป็นคนไม่ดี ก็มักจะสร้างความเดือดร้อน และความเสียหายมากกว่าคนอื่น โดยเฉพาะคนที่พ่อแม่ พี่น้อง มีอำนาจอิทธิพล

ตัวอย่าง :

ครอบครัวของ ดร. วินัย เป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีฐานะดี มีหน้ามีตาในสังคม โดยมีลูกชาย 3 คน ลูกชายคนโตและคนรองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองไทย แต่ลูกชายคนเล็ก กลับทำตัวเหมือน กบเกิดใต้บัวบาน ไม่รักดี เป็นเด็กเกเร ไม่ได้ซึมซับสิ่งดีๆ ที่ครอบครัวมีให้แต่อย่างใด

การเกิดภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี ไม่ได้ช่วยให้โตมาแล้ว เป็นคนดี หากเลี้ยงดูแบบตามใจ การเลี้ยงดู การปฏิบัติกับเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต การตามใจจะทำให้เด็กเสียคน การเอาใจ ให้มากเกินไป มีแต่จะทำให้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นต้น

 

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน : ใกล้เกลือกินด่าง