ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่ได้กระทำความผิดหรือทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ การจับพิรุธ จับผิด มักจะทำให้คนผู้นั้น เกิดความหงุดหงิดหรือแสดงอาการร้อนตัว และอาจจะแสดงอาการต่างๆ ให้จับได้

การหาผู้กระทำความผิดมีหลายวิธี อาจะใช้การจับผิด จับพิรุธ หรือสอบถาม เค้นความ และผู้กระทำความผิดบางคน ก็ร้อนตัว เหมือน กินปูนร้อนท้อง อาจจะแสดงอาการปฏิเสธหรือหงุดหงิดไม่พอใจ ทำให้สามารถจับพิรุธได้ อย่างคนที่แอบนอกใจคู่ของตนเอง หากโดนจับพิรุธบางคนก็จะแสดงอาการหงุดหงิด เอะอะ โวยวาย เพื่อให้ฝ่ายจับผิดหยุดตรวจสอบตนเอง การแสดงอาการร้อนตัว มักเป็นการแสดงอาการของคนที่กระทำความผิดจริงๆ

ตัวอย่าง :

ในระหว่างชั่วโมงพลศึกษา นักเรียนทุกคนจะต้องไปเรียนนอกห้องเรียน มีเพียงบางคนที่อยู่ในห้อง เพราะป่วย เมื่อมีสิ่งของของนักเรียนบางคนถูกขโมย เด็กนักเรียนบางคนที่อยู่ในห้อง ไม่ได้ออกไปเรียนนอกน้องเรียน ก็แสดงอาการ กินปูนร้อนท้อง เมื่อถูกจับพิรุธว่าอาจจะเป็นหัวขโมย ซึ่งช่วยให้ครูสามารถหาตัวคนทำความผิดได้ง่ายขึ้น

อาการ กินปูนร้อนท้อง ในปัจจุบัน มักจะใช้พูดเปรียบเทียบคนที่แอบทำสิ่งไม่ดี เช่น ลักขโมย ขี้โองหรือนอกใจ หรือทุจริต ฯลฯ การพูด การจับผิด การสอบถาม การพยายามตรวจสอบคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องธรรมดา ในการสอบสวนหาตัวคนทำผิด และบางคน ก็มักจะเกิดความหงุดหงิด หรือแสดงพิรุณให้ตรวจจับได้ หรือมีพฤติกรรมน่าสงสัย

 

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน :