ความหมาย : สำนวนนี้หมายถึงการร่วมด้วยช่วยกันทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ให้สังคม เพื่อพัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ซึ่งเปรียบได้กับการขนทรายเข้าวัด เผื่อให้วัดไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

ขนทรายเข้าวัด เป็นประเพณีของคนในสมัยก่อน และอาจจะพบได้ตามชนบทในปัจจุบัน โดยจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อนำทรายกลับคืนไปให้วัด เพราะการเข้าวัดไปทำบุญในประเพณีต่าง อาจจะมีทรายติดตัว ติดรองเท้า ติดเสื้อผ้า เมื่อออกจากวัด โดยทรายที่นำเข้าวัด อาจจะใช้ปูพื้นดิน หรือเพื่อใช้กับก่อสร้างได้เช่นกัน

ตัวอย่าง :

ผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนชาวบ้านให้ร่วมกันทำบุญหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างก็ให้ความร่วมมือ เพราะถือว่าเป็นการร่วมกันทำประโยชน์ ขนทรายเข้าวัด บางคนก็บริจาคเงิน บริจาคของใช้ สิ่งของต่างๆ

 

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน :