ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้กล่าวถึงเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆ ไม่ควรเสีย เวลาใส่ใจ เพราะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด

ตัวอย่าง :

การเป็นคนไม่สนใจเรื่องขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง ชีวิตก็จะไร้ปัญหา เพราะบางสิ่งหลายอย่างที่เราเอาแต่ยึดถือหรือยึดมั่น ถือมั่นไว้นั้น อาจจะทำให้ชีวิตเดือดร้อน เรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็ปล่อยวางไปบ้าง

คนแก่มักจะรักเด็ก เป็นคนจิตใจดี และมักจะไม่ดุ บ่น ด่าลูกหลาน เพราะเด็กๆ ก็ซนไปตามประสาของเด็ก เรื่องขี้หมารา ขี้หมาแห้ง ของเด็กๆ อาจจะมีทะเลาะกันบ้าง เป็นธรรมดาตามวัย

 

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน : ขี้หมู ขี้หมา

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง have had had มี, ได้, รับประทาน, กิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น