บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำอะไรต้องคิดถึงจิตใจความรู้สึกของคนอื่นบ้าง

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดให้รู้จักคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือผู้คนที่อยู่รอบตัว คนในครอบครัว คนรักคู่ครอง ลูกหลาน เวลาจะทำอะไร อยากพูดอะไรก็ตาม ต้องนึกถึงจิตใจของผู้อื่นเพราะบางทีสิ่งที่พูดนั้นอาจทำร้ายจิตใจผู้อื่น คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น รู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา ปัญหาก็จะไม่เกิด อ่านเพิ่มเติม..