ความหมาย : สำนวนนี้ใช้กล่าวถึงคนที่อยู่ในที่เดียวกันอาจเป็นที่บ้านที่ทำงานหน่วยงาน โรงเรียน หมู่บ้านเดียวกันหรือแม้แต่ประเทศเดียวกันก็ตาม หากมีบางคนทำเรื่องไม่ดี คนอื่นย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย เหมือนปลาข้องเดียวกัน หากมีตัวหนึ่งตัวใดตายและเน่า ก็จะส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งหมด

ตัวอย่าง :

ข้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บปลาที่จับมาได้ หากมีปลาตัวหนึ่งตัวใดตายและเริ่มเน่าก็จะส่งกลิ่นเหม็น ปลาข้องเดียวกัน ยากจะหลีกเลี่ยง เช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ที่บ้าน ที่ทำงานหน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่หมู่บ้าน อำเภอหรือจังหวัด หรือระดับประเทศก็ตาม หากมีใครสักคนทำอะไรให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง คนอื่นก็ย่อมจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

บางประเทศถูกมองว่าเป็นประเทศขี้โกงเพราะประชาชนในประเทศนั้นมีนิสัยขี้โกงชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว คนไม่ดีในประเภทศนี้อาจมีไม่กี่คน แต่เหมือน ปลาข้องเดียวกัน ก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกันทั้งประเทศได้เลยทีเดียว

การเกิดในครอบครัวใหญ่ มีญาติพี่น้องมากมาย เป็นครอบครัวที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงมักจะสั่งสอนลูกหลานในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน อย่าทำเรื่องเสื่อมเสียหรือสร้างปัญหา เพราะจะทำให้ครอบครัวต้องเสียชื่อเสียงไปด้วย เหมือนปลาข้องเดียวกัน ญาติพี่น้องคนอื่นวงศ์ตระกูลแม้จะเป็นคนดีเป็นส่วนมากก็ตาม แต่ก็ย่อมจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทำเสียชื่อเสียงเพียงคนเดียว อาจถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีไปทั้งตระกูลเลยก็ได้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ผักชีโรยหน้า ทำดีเพียงให้รอดตัวไปได้เท่านั้น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้เปรียบเทียบถึงการกระทำบางอย่างที่ทำแบบผักชีโรยหน้า ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ดูดี ให้รอดไปชั่วขณะ หรือชั่วคราวเท่านั้น โดยไม่ได้ทำให้ดี เรามักจะพบกับการกระทำแบบนี้ กรณีมีคนมีอำนาจมาเยี่ยมเยือน อ่านเพิ่มเติม..