ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงการได้รับความเดือดร้อนจากปากของตัวเอง จากการพูดการจา พูดไม่ดี ปากไม่ดี จนสร้างปัญหาเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือคนใกล้ตัว ซึ่งมักจะเกิดกับคนที่ชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเห็นอะไร ก็คันปากอยากจะพูดอยากจะคุยไปเสียทุกเรื่อง คนไม่น้อยที่มีนิสัยแบบนี้

ตัวอย่าง :

การชอบไปยุ่งหรือวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องดีเห็นอะไรก็เกิดอาการคันปากอยากพูดอยากระบายอยากแนะนำ บางคน ก็พูดไม่ดี ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากการพูดของตัวเองปลาหมอตายเพราะปาก พูดมาก พูดไม่ดี มักจะสร้างปัญหาตามมาเสมอ

การพูดในเรื่องที่ไม่ดี มักจะทำให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนตามมาเสมอ ปลาหมอตายเพราะปาก พูดมาก มักทำให้ตัวเองเดือดร้อน บางครั้ง แม้จะพูดดี แนะนำในเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่วาย ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน เพราะคนอิจฉาก็มีมาก เห็นคนอื่นดีกว่า เก่งกว่าตนไม่ได้ จะเกิดความไม่พอใจ ก็จะหาเรื่องชวนทะเลาะ หรืออิจฉาเป็นเรื่องปกติของคนเรา

ดังนั้นเราจึงต้องระวังเรื่องการพูด แม้จะเป็นการพูดในเรื่องที่ดีก็ต้องดูเวลา กาละเทศะให้เหมาะสมและควรพูดกับคนที่สมควรจะพูดด้วยเท่านั้น เพราะแม้จะเป็นเรื่องดี แต่หากคนนั้นยังไม่ต้องการ ต่อให้ดีแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์ และอาจทำให้ตัวเองเดือดร้อนเช่นกัน

ปลาหมอตายเพราะปากเพราะโดยธรรมชาติของปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ปากค่อนข้างซุกซน สำหรับคนที่เคยตกปลาหมอก็น่าจะรู้ดี เวลาเห็นปลาหมอว่ายอยู่ในน้ำหาก เอาเบ็ดหย่อนลงไปก็มักจะไม่พลาดเพราะมันจะวิ่งมากินเหยื่อทันที จึงเป็นปลาที่ตกได้ง่ายมาก ปลาหมอตายเพราะปากก็น่าจะมาจากเหตุนี้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คอขาดบาดตาย เรื่องสำคัญ เรื่องร้ายแรง

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้แทนความหมายว่า เรื่องนั้นๆ เป็นเรืองที่มีความสำคัญมาก ระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับความตาย หรือเสียชีวิต สูญเสียใหญ่หลวง เป็นเรื่องคอขาด ใครคอขาด ก็ต้องตาย หรือโดนบาด สิ่งมีคมบาดจนตาย บาดตาย อ่านเพิ่มเติม..