ความหมาย : สํานวนนี้คนโบราณมักจะใช้กล่าวเตือนในเรื่องการปลูกบ้าน ปลูกสิ่งก่อสร้าง ต้องระวังอย่าปลูกเรือนคร่อมตอ ในที่นี้อาจจะเป็นต่อไม้หรือต่อเสาที่อยู่ในพื้นที่ เพราะอาจจะเป็นการลบหลู่ไม่เคารพผู้อื่น โดยเฉพาะสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งยังคงสถิตย์อยู่ณที่ตรงนั้น เรื่องแบบนี้เคยมีคนทำแล้ววิญญาณตามหลอกหลอน จนได้รับความเดือดร้อน

ตัวอย่าง :

การกระทำที่ล่วงเกินผู้อื่นไม่เคารพผู้อื่น อย่างการปลูกเรือนคร่อมตอ เรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น เมื่อครั้งที่มีข่าวการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดไหนใกล้กรุงเทพ ก็มีบางคนจากกรุงเทพไปซื้อที่และปลูกบ้านอยู่ในจังหวัดนั้น ด้วยความไม่รู้ไปปลูกเรือนคร่อมตอ ทำให้เกิดปัญหามีวิญญาณตามหลอกหลอน ซึ่งวิญญาณนั้นก็เป็นเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งได้ตายไปนานแล้วแต่วิญญาณไม่ยอมไปไหน ไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงสิงสถิตอยู่ที่ต่อไม้ซึ่งเป็นเสาบ้านเมื่อครั้งที่ตัวเองยังเคยมีชีวิตอยู่ และเมื่อมีคนมาปลูกบ้าน คร่อมบ้านของตัวเองจึงเกิดความโกรธแค้น และทำให้เจ้าของบ้านได้รับความเดือดร้อน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจมองไม่เห็น แต่ ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ เจอดีกันมาเยอะแล้ว

บางครั้งเราก็ทำสิ่งที่เป็นการล่วงเกินผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ เหมือนการปลูกเรือนคร่อมตอ เห็นว่าเป็นตอไม้ หรือไม่คิดว่าจะทำให้ใครเดือดร้อน จึงทำสิ่งนั้นลงไป ดังนั้นก่อนจะทำอะไรต้องคิดต้องสำรวจให้รอบคอบ เพราะอาจจะมีคนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว จึงควรสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องนั้นเสียก่อนที่จะลงมือทำอะไร โดยเฉพาะการทำสิ่งที่มีโอกาสกระทบกับคนหมู่มาก