ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการทำอะไรให้ตรงกับสิ่งที่ผู้รับต้องการ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน ผู้รับชอบแบบใด ก็ทำแบบนั้น ก็ย่อมจะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุข ทั้งสองฝ่าย

ตัวอย่าง :

บางครั้งเราก็ไม่อยากทำอะไรให้ตรงกับความต้องการของผู้รับอย่างการปลูกบ้านจะปลูกแบบ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน นั้น บางครั้งอาจจะสร้างปัญหาในภายหลังก็ได้ เพราะการปลูกบ้านแบบตามความชอบนั้น บางครั้งก็จะได้บ้านที่ไม่เป็นบ้าน ไม่ใช่บ้านแบบมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่นิยมสร้างกัน ผลเสียที่ตามมาก็คือบ้านอาจไม่มีราคา หรือไม่แข็งแรงพอที่จะอยู่อาศัยได้

ในกรณีที่ต้องการขาย อาจจะขายยากหรือหากมีปัญหาการเงินต้องทำเรื่องกู้ธนาคาร บ้านแบบตามใจตัวเองมักจะไม่มีราคา ธนาคารมักจะไม่ให้ราคา การปลูกบ้านตามความชอบหรือตามที่ลูกหลานต้องการ จึงต้องคิดถึง ความจริงตรงนี้ด้วย

เพื่อนผู้เขียนบางคนชอบปลูกบ้านตามใจตัวเอง ได้บ้านประหลาดมา 2 หลัง สุดท้ายก็ต้องทุบทิ้งเพราะไม่มีราคา คนซื้อที่ดินนั้นไม่ให้ราคาบ้านทั้งสองหลังนี้แต่อย่างใด กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไร้ประโยชน์แต่ลงทุน ในการปลูกทั้งสองหลังก็เกือบล้านบาท

การทำอะไรตามใจผู้รับ มักจะทำให้ผู้รับ รู้สึกดี รู้สึก มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน ผู้รับต้องการแบบใด ก็ทำให้แบบนั้น ก็จะมีความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ

สิ่งของที่มีมูลค่าสูงหรือต้องจ่ายในราคาแพง การให้สิ่งของเหล่านี้กับผู้รับ หากเน้นตามใจผู้รับ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน ก็อาจสร้างปัญหาตามมาในภายหลัง

พ่อแม่บางคนอาจจะซื้อรถที่ลูกหลานชอบให้เป็นของขวัญโดยไม่ดูว่ารุ่นนั้นกินน้ำมันมากน้อยแค่ไหน ขายต่อยากง่ายหรือไม่ อะไหล่ค่าซ่อมบำรุงแพงหรือไม่ หากสิ่งที่ได้รับมามีค่าใช้จ่ายตามมาค่อนข้างสูง แม้ผู้รับจะชอบแต่ก็อาจสร้างปัญหาให้เดือดร้อนในภายหลังได้ กลายเป็นทุกขลาภ

สิ่งของที่มีมูลค่าสูงอย่างรถบ้านการลงทุนกับกิจการต่างๆ บางครั้งจึงอาจตามใจคนรับไม่ได้ เพราะอาจสร้างปัญหา เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตของผู้รับยังน้อย จึงอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนชอบนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร บางคนเพิ่งเรียนจบอยากทำกิจการของตัวเอง ทางบ้านก็ให้เงินแสนไปลงทุน แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอด