ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดกึงกริยาอาการที่มีความอยากจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ทันที เมื่อได้ยินได้ฟัง หรือมีเหตุบางอย่างทำให้รู้สึกอยากจะทำ อาการ คันไม้คันมือ อยากจะทำ ก็มีทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดี

ตัวอย่าง :

ยังไม่ทันจะถึงชั่วโมงว่าง เด็กบางคนก็เกิดอาการคันไม้คันมืออยากจะออกไปเล่นฟุตบอล เพราะวันนี้อากาศดี ไม่ร้อน

สำหรับคนใจร้อน เมื่อได้ฟังคำพูดไม่ดี หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของใครบางคน ก็มักจะเกิดอาการ คันไม้ คันมือ อยากจะมีเรื่อง ทะเลาะ ชกต่อยกันทันที

ต้นไม้บางชนิดอย่างหมามุ่ย หากไปแตะตัองโตนฝัก จะเกิดอาการคันไม้คันมือ หรือคันทุกที่ที่สัมผัส โดนขนเล็กๆ ที่ฝัก ซึ่งจะต้อง เอาข้าวเหนียวมาคลึงบริเวณนั้น เพือเอาขนคันออกไปจากผิวหนัง คันไม้คันมือ ในที่นี้ ไม่เกี่ยวกับสำนวนว่าอยากจะลงมือทำแต่อย่าง ใด เป็นอาการผิดปกติของร่างกาย เมือไปโดนสิ่งที่ทำให้คัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมข้อดีของ กันสาด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ที่จำเป็นต้องมี

กันสาดสำหรับติดเหนือประตูของรถยนต์ นอกจากมีความสวยงามแล้วก็ยังมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น กันน้ำเข้ารถ เป็นช่องระบาย ความร้อนในรถ ป้องกันสนิมในตำแหน่งเหนือประตูรถ และขณะฝนตกสามารถอยู่ในรถได้โดยไม่เกิดฝ้าตามกระจก อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fight fought fought ต่อสู้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น