ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดกึงกริยาอาการที่มีความอยากจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ทันที เมื่อได้ยินได้ฟัง หรือมีเหตุบางอย่างทำให้รู้สึกอยากจะทำ อาการ คันไม้คันมือ อยากจะทำ ก็มีทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดี

ตัวอย่าง :

ยังไม่ทันจะถึงชั่วโมงว่าง เด็กบางคนก็เกิดอาการคันไม้คันมืออยากจะออกไปเล่นฟุตบอล เพราะวันนี้อากาศดี ไม่ร้อน

สำหรับคนใจร้อน เมื่อได้ฟังคำพูดไม่ดี หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของใครบางคน ก็มักจะเกิดอาการ คันไม้ คันมือ อยากจะมีเรื่อง ทะเลาะ ชกต่อยกันทันที

ต้นไม้บางชนิดอย่างหมามุ่ย หากไปแตะตัองโตนฝัก จะเกิดอาการคันไม้คันมือ หรือคันทุกที่ที่สัมผัส โดนขนเล็กๆ ที่ฝัก ซึ่งจะต้อง เอาข้าวเหนียวมาคลึงบริเวณนั้น เพือเอาขนคันออกไปจากผิวหนัง คันไม้คันมือ ในที่นี้ ไม่เกี่ยวกับสำนวนว่าอยากจะลงมือทำแต่อย่าง ใด เป็นอาการผิดปกติของร่างกาย เมือไปโดนสิ่งที่ทำให้คัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กระปุกออกสินแบบดินเผา กระเบื้อง เก็บเงินยาก ไม่ปลอดภัย

สำหรับผู้ที่กำลังคิดหาวิธีเก็บเงิน เป็นคนใช้เงินเก่งมาก ไม่มีเงินเก็บ หรืออยากจะเก็บเงินไว้ไม่ให้ใครหยิบยืมหรือเอาไปใช้ได้ง่ายๆ ก็จำเป็นจะต้องวางแผนพอสมควร อย่างกระปุกออมสินดินเผาแบบนี้ลืมไปได้เลย ที่เห็นกันบ่อยๆ ก็พ่อแม่นั่นเองที่แอบทุบกระปุกของ ลูกๆ อ่านเพิ่มเติม..