ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อเตือนสติ หรือให้รู้จักคิด ว่าคนเรานั้น มีคนที่รักเรา น้อยกว่าคนที่เกลียดเรา คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ ผืนหนังเล็กกว่าผืนเสื่อ ผืน หนังก็เปรียบได้กับคนที่รักเรา มีน้อยกว่าผืนเสื้อซึ่งมีจำนวนหรือขนาดที่ใหญ่กว่า

ตัวอย่าง :

การอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง ย่อมจะมี คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ เพราะคนส่วนใหญ่มีความอิจฉาที่คนอื่นได้ดี กว่า แม้จะเป็นคนดี มีประโยชน์อย่างไร ก็ตาม ซึ่งจะเห็นความจริงข้อดีได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเหตุให้ต้องตกต่ำ หมดวาสนา

เมื่อคนเราประสบความสำเร็จ หรือเป็นคนเด่นคนดัง แม้จะในหมู่ญาติสนิท มิตรสหายด้วยกันเองก็ตาม ก็ย่อมจะมีคนรักเท่าผืน หนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักเราจริงๆ มีน้อยกว่าคนที่ชอบเรา เพียงแต่ที่เข้ามาดีด้วยนั้น ก็ล้วนมีผลประโยชน์แอบแฝง อย่างน้อยการ คบคนที่มีฐานะ มีลาภ ยศ สรรเสริญ ชื่อเสียง เงินทอง ก็ยังดูมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า คบยาจก กระจอกงอกง่อย ไม่มีความสง่าให้น่า ภาคภูมิใจ

การเป็นเด็กเรียนเก่งมีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่น อาจจะเป็นที่ภาคภูมิใจของใครบางคน แต่อาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ ซึ่ง อาจจะมีความคิดอิจฉาริษยา แต่พูดอะไรไม่ได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา คนรักเราจริงๆ มักจะน้อยกว่าคนที่เกลียดเรา ไม่ชอบเรา คนรัก เท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ จึงควรปล่อยวาง อย่าไปคิดอะไรมาก เพราะคนเราก็เป็นแบบนี้ พระพุทธเจ้ายังเคยกล่าวไว้ว่า ที่ใดไม่มี นินทา ที่นั่นไม่มี การนินทานั้นกิดจากความไม่ชอบ เมื่อไม่ชอบจริงนินทา ที่ใดไม่มีการนินทากัน ที่นั่นไม่เคยมี สถานที่แบบนั้นไม่มี หรอก ทุกที่เต็มไปด้วยเรื่องแบบนี้ แม้แต่ในวัดก็ตาม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมวิธีเอาตัวรอดการทำธุรกิจส่วนตัวไม่ให้เจ๊ง หรือล้มเลิกกิจการ

การเอาตัวรอดในการทำธุรกิจส่วนตัว การทำอาชีพอิสระนั้นไม่ง่ายนัก เพราะมีหลายเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้ ซึ่งความรู้หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นยังมาไม่ถึง ก็ยากจะรู้ว่าจะต้องรับมืออย่างไร คนที่มีประสบการณ์สูง เอาตัวรอดได้ดี จึงมักจะผ่านเรื่องราว ที่เจ็บปวดมามากมาย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง relay relayed relayed ส่งต่อ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น