ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคนด้วยกันเองหรือสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม มีความผูกพันกันมาก ตัดกันไม่ขาด เรามักจะพบเห็นบ่อยๆ ก็คนในครอบครัว ที่ ตัดกันไม่ขาด หรือคู่สามีภรรยาที่เหมือนคู่ทุกข์ คู่ยาก คู่รักคู่แค้น

ตัวอย่าง :

ชีวิตคู่บางคนนั้น เหมือน ฆ่าไม่ตาย ขายไม่ขาด มีควาผผูกพัน แม้จะทะเลาะกันหนักมาก ทำร้ายกันได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ยังกลับมา รักกันได้เหมือนเดิม อาจจะเป็นคู่เวร คู่กรรกันมา ยังไม่ถึงเวลา ก็ตัดกันไม่ขาด

การเรียนรู้ที่จะไม่สร้างความผูกพันกับใคร อะไร หรือสิ่งใด ให้มากเกินไปนัก ก็เป็นเรื่องดี เพราะความผูกพัน ทำให้เป็นทุกข์ ฆ่าไม่ ตาย ขายไม่ขาด ตัดไม่ได้ ความทุกข์ที่เกิดกับคนเราอย่างมากประเภทหนึ่ง ก็คือความทุกข์จากความผูกพันนั่นเอง โดยเฉพาะเมื่อถึง เวลาที่จะต้องจากกัน

ในครอบครัวย่อมจะมีความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่าง พ่อแม่พี่น้อง ลูกหลาน แม้จะทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายกัน แต่สุดท้ายก็ ฆ่า ไม่ตาย ขายไม่ขาด ตัดกันไม่ขาด แม้จะเคยทะเลาะกัน แต่สุดท้ายก็มักจะกลับมาคบกัน คืนดีกัน ช่วยเหลือกันเหมือนเดิม แต่ที่อาจจะ ต่างไปจากเดิม ก็คือความรัก ความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน : เลือดข้นกว่าน้ำ, ตัดบัวยังเหลือใย

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ขี้แพ้ชวนตี แพ้แล้วไม่ยอมรับ ชวนทะเลาะ

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบ พฤติกรรม การกระทำชองคน เมื่อแพ้ก็จะไม่ยอมรับ และชวนทะเลาะ เรามักจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การจัดประกวด อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retell retold retold สั่งย้ำ บอกซ้ำ บอกใหม่ เล่าใหม่ บอกอีก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น