โง่แล้วไม่เจียมตัวไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ทำให้เกิดความเดือดร้อน

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดเปรียบเทียบ ตำหนิ หรือด่าว่า คนที่โง่แล้วไม่เจียมตัว พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ มีความรู้ จนทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมา ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ตัวอย่าง :

คนประเภท โง่แล้วอยากนอนเตียง ก็มีไม่น้อย เพราะบางคนก็อยากจะได้หน้า พยายามเสนอตัวเพื่อจะทำงานบางอย่าง หวังจะได้ หน้าหากทำสำเร็จ ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น สุดท้ายก็จะนำพาความเดือดร้อน หรือสร้างปัญหาเดือดร้อนตามมา

การแสดงภูมิความรู้หรืออวดเก่ง ปกติก็จะเป็นที่อิจฉาริษยาของคนทั่วไปอยู่แล้ว แต่หากไม่รู้จริง ไม่เก่งจริงในเรื่องนั้นๆ เป็นประเภท โง่แล้วอวดฉลาด โง่แล้วอยากนอนเตียง หากไปทำอะไรให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาก มักจะถูกตำหนิ ดุด่า ติฉินนินทาอย่างมาก ดังนั้น อย่าไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ เพราะส่วนใหญ่มักจะสร้างปัญหาตามมาให้เดือนร้อนอยู่เสมอ

คนไม่เคยนอนบนเตียง มีโอกาสตกเตียง โดยเฉพาะคนนอนดิ้น ตกเตียงทำให้เจ็บตัว หรือหากมีคนนอนข้างล่าง ก็อาจจะตกมา ทับทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย อยากจะนอนบนเตียงก็ต้องรู้วิธีนอนอย่างไรไม่ให้ตกเตียง ไม่เช่นนั้นอาจจะโดนด่า ว่า โง่แล้วอยาก นอนเตียง ก็มีเทคนิคง่ายๆ สำหรับคนนอนดิ้น ให้เอาเชือกหรือผ้ามัดข้อเท้าเอาไว้ ฝึกแบบนี้ไปสักพักก็จะนอนได้เป็นปกติ ไม่นอนดิ้น นอนนิ่งไมขยับ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เทียบสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษ+ตัวอย่างคำศัพท์

การเทียบสระภาษาไทยและสระภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์ในการแปลงภาษา จากข้อความภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ จะใช้ในกรณีที่ต้องการเขียนข้อความภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น เขียนชื่อคน ชื่อสถานที่หรือศัพท์เฉพาะ ซึ่งก็ไม่ได้ใช้บ่อยนัก เพราะส่วนใหญ่ข้อความสำเร็จก็มีอยู่แล้ว อ่านเพิ่มเติม..