ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเปรียบเทียบถึงการทำงาน การทำภาระกิจบางอย่างที่มีความยาก ความลำ ยาก และอาจจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ เป็นงานหิน ที่ไม่มีใครอยากจะทำ มหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่ อย่าว่าแต่งมเข็มเลย เรือจมไป ทั้งลำ อาจจะหาไม่เจอ

ตัวอย่าง :

งานที่มีความยากเหมือน งมเข็มในมหาสมุทร หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อาจจะมีโอกาสร้างผลตอบแทนมหาศาลตาม มา แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีก็ตาม เช่น การเรียนรู้สายแพทย์ เรียนยาก แต่จบมาแล้ว ก็จะมีรายรับ มีผลตอบแทนในหลายๆ ด้านที่ดีกว่าการเรียนสายที่ง่ายกว่า

งานที่มีความยากเหมือน งมเข็มในมหาสมุทร น้อยคนที่อยากจะทำ เพราะผลตอบแทนที่ได้ค่อนข้างช้า อย่างการออมเงิน การลงทุน ในหุ้นของคนทำงานกินเงินเดือน อาจจะใช้เวลาเป็นสิบปี กว่าจะมีหุ้นมากพอและสร้างผลตอบแทนค่อนข้างมากหลังจากผ่านไปเป็นสิบปี น้อยคนจะสามารถทำได้ เพราะเมื่อมีเงินก็จะใช้จ่ายหมดไปเสียก่อน การทำอะไรที่ยาก จึงมีคนไม่มากที่จะสามารถทำได้ คนที่ประสบ ความสำเร็จร่ำรวยมากระดับโลก จึงมักเป็นคนที่ชอบ งมเข็มในมหาสมุทร

การฝึกทำงานยากๆ หรืองานที่มีระดับความยากเกินกว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ นั้น เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องฝึกตัวเอง สำหรับคนที่คิดการใหญ่ อยากรวย อยากประสบความสำเร็จ เพราะการได้ทำงานใหญ่ที่เกินกำลังตัวเองมากๆ เหมือน งมเข็มใน มหาสมุทร สักงานเดียว ครั้งเดียว แม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่ก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมาก เช่น กระบวนการคิด วิธีปฏิบัติ เพราะงานใหญ่จำเป็นต้องคิดซับซ้อนกว่าปกติ ส่วนการปฏิบัติก็เช่นกัน ก็ต้องคิดหาทางทำงานนั้นๆ ในเวลาน้อยที่สุด หรือต้นทุนต่ำ แต่ได้งานออกมาดี

บางคนอายุยังน้อย แต่ก็ไม่แปลก หากมีวิธีคิด และวิธีทำงานที่แม้แต่ผู้ใหญ่ยังต้องยอมแพ้ เพราะเรื่องแบบนี้ หากคนที่ อายุมากกว่า ไม่เคยฝึกตัวเองเลย ก็ไม่มีทางเก่งเท่ากับเด็กอายุไม่ถึง 20 ที่ฝึกตัวเองมาอย่างหนักแน่นอน

ถ้าอยากเป็นคนเก่ง หรือมีประสบการณ์ชีวิตสูง เพื่อโอกาสในการทำงานหรือประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตาม จำเป็นต้องฝึกตัว เองให้หนัก ชอบงานหนัก งานยาก ระดับ งมเข็มในมหาสมุทร เพราะหากมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้ว ต่อไปก็จะทำงานยากๆ ได้ สบาย