ความหมาย : จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง สำนวนนี้มักจะใช้พูดเปรียบเทียบการกระทำที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ไม่คิดพิจารณาให้เสียก่อน จึงทำให้เกิดปัญหา เกิดความเดือดร้อนตามมา เหมือนการจอดเรือ ถ้าไม่จอดให้ตรงท่า จะขึ้นเรือ ลงเรือ ก็จะลำบาก

ตัวอย่าง :

บางครั้งเราอาจจะกลายเป็นคนประเภท จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง โดยไม่ตั้งใจ ในกรณีที่มีปัญหามารบกวนจิตใจ หรือกำลังมี ปัญหาชีวิต ก็จะไม่มีสมาธิในการทำอะไรก็ตาม บางคนขับรถปีนเกาะกลางถนน หรือตกคลอง หรือแม้แต่ตกตึก เพราะความไม่รอบคอบ สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมา

การเป็นคนไม่ระวัง ชอบทำอะไรโดยไม่วางแผน เป็นคนประเภท จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง มักจะทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน บางคนขับรถไปจอดบนทางรถไฟ ทำให้รถติดบนทางรถไฟ ต้องช่วยกันยกออกมา

หากพบว่าตัวเองเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยระวัง ไม่รอบคอบ วู่วาม เป็นคนประเภท จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้อไม่ดูทาง ทำให้ได้รับความ เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเองอยู่บ่อยๆ วิธีแก้ไขให้พยายามทำอะไรอย่างเดียว คิดเรื่องเดียว การฝึกสมาธิจะช่วยให้มีสติ ควบ คุมตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ลูกชายคนเล็กถูกแม่เลี้ยงแบบตามใจ จึงเสียคน จึงกลายเป็นคนประเภท จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้อไม่ดูทาง ทำจะสร้างปัญหาเดือดร้อน ให้ครอบครัวต้องตามแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆ เพราะการกระทำที่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอบ ใจร้อน วู่วาม ไม่มีความระมัดระวัง