ความหมาย : จับปลาสองมือ เป็นสำนวนที่นิยมใช้เปรียบเทียบการกระทำ การลงมือทำอะไรตั้งแต่สองอย่างขึ้น ไป พร้อมๆ กัน เป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ และอาจจะทำให้เสียเวลา

ตัวอย่าง :

การทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน จับปลาสองมือ สามารถทำได้ หากรู้จักวางแผนให้ดี และบริหารทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน เพราะ ทุกวันนี้สามารถจ้างคนอื่นให้ทำงานแทนได้

การทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน หรือจับปลาสองมือ จำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยงาน เช่น การจดบันทึก การใช้แอปในมือถือช่วยจด บันทึกรายการที่ต้องทำ หากใช้สมองคิดและจำทุกอย่าง การทำงานจะยุ่งยากเกินไป เหนื่อยมากกว่า

การทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน หรือ จับปลาสองมือ ไม่ใช่เรื่องดี เพราะยากจะทำงานประสบความสำเร็จ เหนื่อย และอาจจะทำให้ กลายเป็นคนสมาธิสั้น

เด็กรุ่นใหม่ชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน จับปลาสองมือ ทั้งเล่นเน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ ดู Youtube ทำการบ้านไปด้วย อนาคตจะไม่ เป็นผลดี จะทำให้กลายเป็นคนสมาธิสั้น ทำงานยากจะประสบความสำเร็จ การทำอะไรอย่างเดียว เป็นสิ่งที่ดีที่สุด มีสมาธิกับงานและทำ ได้ดีกว่า