ความหมาย : จุดใต้ตำตอ สำนวนนี้มักใช้เปรียบเทียบการพูดหรือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไปแทงใจจำ ไปโดนเจ้าตัว โดยที่ผู้พูดหรือผู้กระทำไม่รู้ตัว ซึ่งบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรง ก่อนจะพูดอะไร จึงต้องระวัง เพราะอาจจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว

ตัวอย่าง :

นางสาว สมศรี เป็นคนชอบนินทาคนอื่น และมักจะพูดอะไรโดยไม่สนใจว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไร บางครั้งคนที่โดนนินทาว่ากล่าวก็อยู่ ในบริเวณนั้น จุดใต้ตำตอ เลยทีเดียว ทำให้เพื่อนร่วมงานหลายคนไม่ชอบหน้า

บางทีเราก็พลาดทำอะไรที่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัว ไปจุดใต้ตำตอ พูดบางอย่างที่ให้ร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย พูดออก ไปโดยไม่รู้ว่าคู่กรณีก็อยู่ในวงสนทนาด้วย หากเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงอะไร ก็อาจจะขำๆ สนุกสนานกันไป แต่หากเป็นเรื่องร้ายแรง ก็ไม่ ควรพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้ใครรู้ เพราะอาจจจะมีอันตรายมาถึงตัว

นาย ดำ เป็นคนที่ตรงไป ตรงมา อยากพูดอะไร ก็จะพูดตรงๆ หลายครั้งเกิดเหตุการณ์ จุดใต้ตำตอ เอาความลับคนอื่นไปเปิดเผย ทำให้เจ้าตัวไม่พอใจ จึงเกิดเรื่องทำเลาะกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆ

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน :

การอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก อาจจะเป็นในห้องเรียน ที่ทำงาน หรือชมรม สมาคม จะพูดจะทำอะไร ต้องคิดให้ดี ต้องระวัง เพราะอาจจะ จุดใต้ตำตอ ไปพูดในเรื่องที่พาดพิงไปโดนคนอื่น ทำให้ผิดใจกันได้