ความหมาย : แจงสี่เบี้ย สำนวนนี้ใช้พูดการอธิบายเพื่อชี้แจงรายละเอียดบางอย่าง ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้น หรืออาจจะชี้แจงรายละเอียดเพื่อพิสูจน์ตัวเอง เพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวอย่าง :

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทุกคนในที่ทำงานจึงขอให้ผู้จัดการอธิบายแผนดำเนินงานภายในบริษัทอย่างละเอียด แจงสี่เบี้ย เกี่ยว กับงานที่เขาได้รับมอบหมาย ความคืบหน้าในการทำงาน ผลงาน

ลูกๆ ใช้เงินเก่ง พ่อแม่จึงจำเป็นต้องให้แต่ละคน แจงสี่เบี้ย อธิบายรายละเอียดให้ขัดเจน ว่าใช้เงินซื้ออะไรบ้าง เพื่อจะได้ตรวจสอบ การใช้เงินของลูกๆ หากมีรายจ่ายใดที่ไม่สำคัญ เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยจะได้หาทางป้องกัน

เพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะขโมยเงินของเพื่อนในห้องเรียน เขาจึงต้องชี้แจงอย่างละเอียด แจงสี่เบี้ย เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเอง เนื่องจากวันนั้นป่วยจึงอยู่ในห้องคนเดียว จีงทำให้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะขโมย เงินในกระเป๋าของเพื่อน