ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ เปรียบเทียบการทำมาหากิน การสร้างเนื้อสร้างตัว จนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวเอง พึ่งตัวเอง

ตัวอย่าง :

ชาติเสือจับเนื้อกินเอง เป็นคุณสมบัติของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ อยากจะทำอะไรก็ต้องลงมือทำเอง สร้างความสำเร็จใน ชีวิต หน้าที การงานด้วยตัวเอง

คนเก่งส่วนใหญ่จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต หลายคนจะเป็นคนประเภท ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สู้ด้วยลำแข็งตัวเอง ไม่พึ่งพาใคร จนประสบความสำเร็จ

การเป็นคนที่มีลักษณะ ชาติเสือจับเนื้อกินเอง เป็นคนที่มีความทรนง องอาจ ทำอะไรก็ทำด้วยตัวเอง สร้างความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานด้วยตัวเอง

การเป็นคนสู้ชีวิต ก็ต้องมีคุณสมบัติ ชาติเสือจับเนื้อกินเอง พึ่งตนเอง ไม่มัวแบมือขอความช่วยเหลือจากใคร ทำอะไรก็ทำด้วยตัวเอง สร้างเนื้อสร้างตัว ทำมาหากินเอง ไม่หวังแต่จะพึ่งพาคนอื่น

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ส่งไฟล์จาก Line Keep เข้าห้องสนทนาด้วยคอมพิวเตอร์

การส่งไฟล์จาก Line Keep ซึ่งเราอาจจะเก็บไฟล์ภาพ ข้อความ หรือไฟล์อื่นๆ เอาไว้ ส่งเข้าห้องสนทนา ในโปรแกรม Line PC ในคอมพิวเตอร์ จะง่ายกว่าการเล่นผ่านมือถือ เพราะเราสามารถ เลือก ไฟล์ภาพที่ต้องการ และส่งได้ทันที อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bring บริง / brought บรอด / brought บรอด/ นำมา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น