ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ เปรียบเทียบการทำมาหากิน การสร้างเนื้อสร้างตัว จนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวเอง พึ่งตัวเอง

ตัวอย่าง :

ชาติเสือจับเนื้อกินเอง เป็นคุณสมบัติของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ อยากจะทำอะไรก็ต้องลงมือทำเอง สร้างความสำเร็จใน ชีวิต หน้าที การงานด้วยตัวเอง

คนเก่งส่วนใหญ่จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต หลายคนจะเป็นคนประเภท ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สู้ด้วยลำแข็งตัวเอง ไม่พึ่งพาใคร จนประสบความสำเร็จ

การเป็นคนที่มีลักษณะ ชาติเสือจับเนื้อกินเอง เป็นคนที่มีความทรนง องอาจ ทำอะไรก็ทำด้วยตัวเอง สร้างความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานด้วยตัวเอง

การเป็นคนสู้ชีวิต ก็ต้องมีคุณสมบัติ ชาติเสือจับเนื้อกินเอง พึ่งตนเอง ไม่มัวแบมือขอความช่วยเหลือจากใคร ทำอะไรก็ทำด้วยตัวเอง สร้างเนื้อสร้างตัว ทำมาหากินเอง ไม่หวังแต่จะพึ่งพาคนอื่น

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไม่ดูดำดูดี ไม่ดูแล ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อตำหนิ หรือว่ากล่าวบุคคลใดที่ทอดทิ้งไม่ดูแลคนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ อย่างการ ไม่ดูดำดูดี ลูกหลานของตนเอง หรือพ่อแม่ ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ซึ่งบางคนก็ทอดทิ้งลูก ส่วนลูกบางคนก็ทอดทิ้งพ่อแม่ อ่านเพิ่มเติม..