ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เตือนสติ เกี่ยวกับการตั้งความหวัง หรือความ มุ่งหวังจะทำสิ่งใดก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวมากเกินไป ยากจะประสบความสำเร็จ เพราะเกินกำลังความสามารถ

ตัวอย่าง :

พ่อแม่สอนลูกๆ ว่า อย่า ชี้นกบนปลายไม้ อย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไปนัก เพราะพ่อแม่มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสียดูแลเรื่อง การเรียนได้มากนัก อยากเรียนสูงๆ ก็ต้องหาเงินเรียนเอง

เป้าหมายของโรงเรียนนั้นมีความยากเกินไป กับความพยายามให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดีกว่านี้ เหมือน ชี้นกบนปลายไม้ เพราะโรงเรียนยังขาดแคลนทั้งบุคคลากร ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทีจะช่วยพัฒนาความรู้นักเรียนในด้านต่างๆ

เขาตั้งควาหวังในเรื่องการงานไว้สูงเกินไป ชี้นกบนปลายไม้ ไม่ดูความสามารถของตัวเอง ก็เลยไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิด ทำ ให้เสียเวลา

การตั้งจุดหมายที่จะทำงานใหญ่ งานที่มีความยาก ให้ประสบความสำเร็จ บางทีก็เหมือนการ ชี้นกบนปลายไม้ อยากจะจับนกที่อยู่ สูงมาก สุดปลายมาก ก็ยากจะจับได้ เพราะหากปีนขึ้นไป นกก็จะบินหนี หรือแม้ว่านกจะอยู่กับที่ แต่ก็จับนกไม่ได้อยู่ดี เราะกิ่งไม้มีขนาด เล็ก ไม่สามารถปีนป่ายไปได้ ก็เปรียบได้กับการทำงานใหญ่ งานยาก ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามีโอกาสทำได้สำเร็จหรือไม่ บางทีจุดหมายอยู่ แค่เอื้อม แต่ก็เอื้อมไม่ถึง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ปลาข้องเดียว คนที่ต้องอยู่รวมกันในที่เดียวกัน

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้กล่าวถึงคนที่อยู่ในที่เดียวกันอาจเป็นที่บ้านที่ทำงานหน่วยงาน โรงเรียน หมู่บ้านเดียวกันหรือแม้แต่ประเทศเดียวกันก็ตาม หากมีบางคนทำเรื่องไม่ดี คนอื่นย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย เหมือนปลาข้องเดียวกัน หากมีตัวหนึ่งตัวใดตายและเน่า ก็จะส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม..