ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้สอนในเรื่องการทำงานที่ได้รับผิดชอบ อย่างปล่อยให้มีงานคั่งค้าง เหมือนเดินพอกหางหมู เพราะนอกจากจะทำงานไม่เสร็จตามกำหนด งานไม่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังเป็นการบ่มเพาะนิสัยไม่ดีติดตัว

ตัวอย่าง :

แม่บอกลูกชายให้รีบทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จวันต่อวัน อย่าปล่อยไว้ให้เป็น ดินพอกหางหมู เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องส่งงาน จะทำไม่ทัน และโดนครูลงโทษ

ถ้าอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายงานใดๆ ให้มา ก็ต้องรับผิดชอบ รีบดำเนินการให้เสร็จ อย่าปล่อยไว้เป็น ดินพอกหางหมู กลายเป็นคนทำงานไม่เสร็จ ไม่มีผลงาน ก็ยากจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

แม้จะเป็นคนที่ขยันทำงานมากก็ตาม ทำงานเสร็จเร็ว แต่บางคนก็มักจะได้รับงานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำไม่ทำ กลายเป็น ดินพอกหางหมู บางคนจึงต้องรู้จักทางหนีทีไล่ เพราะในหน่วยงานมีทั้งคนขยันและคนขี้เกียจ หากหัวหน้างานขาดการใส่ใจ เอาแต่มอบหมายงานให้คนที่ทำงานเก่ง ทำงานเร็วอยู่คนเดียว ความรับผิดชอบก็จะมากเกินไป จนเกินกำลัง ไม่มีเวลาไปทำงานส่วนตัว

ก่ารสร้างนิสัยไม่ดีในการทำงาน ปล่อยให้งานคั่งค้าง กลายเป็น ดินพอกหางหมู ไม่ใช่เรื่องดี เพราะในอนาคตจะส่งผลเสียต่อการทำงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outdraw outdrew outdrawn ถอนตัวจาก, ชักออก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น