ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเปรียบเทียบคนดี จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแม้จะมีภายเข้ามา หรืออยู่ใน สถานการณ์ที่แย่ อันตราย แต่ก็คจะแคล้วคลาดปลอดภัย

ตัวอย่าง :

พระธํุดงค์จะไม่กล้วอันตรายในการเดินธุดงค์คนเดียว และก็มีักจะไม่เป็นอันตรายใดๆ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ อาจจะมีบ้างใน บางครั้งที่ต้องผจญกับอันตราย หรือยู่ในสถานการณ์อันตราย แต่ก็สามารถผ่่านพ้นไปได้ด้วยดี

โบราณมักจะเชื่อว่า คนดี นั้น ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์อันตราย ก็จะไม่เป็นอะไร

แม้จะมั่นใจว่า ตัวเองเป็นคนดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ก็ไม่ควรพาตัวเองไปเสี่ยงกับอันตราย เพราะแม้จะผ่านไปได้ รักษาชีวิตให้ อยู่รอดปลอดภัยได้ ก็อาจจะต้องผ่านเรื่องเลวร้าย เป็นความทรงจำไม่ดีติดตัวไปจนตาย คนเราทุกวันนี้ไว้ใจยาก รู้หน้าไม่รู้ใจ จึงไม่ควร เสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องการคบคนไม่ดี