ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่รู้อะไร เพียงด้านเดียว แล้วก็รีบสรุป รีบตีความ เหมือนตาบอดคลำช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ จึงยากจะรู้ว่าเป็นอะไร ต้องลูกบคลำทั้งตัว ก่อน

ตัวอย่าง :

เรื่องใดที่มีความซับซ้อนมาก อย่างด่วนสรุป เหมือน ตาบอดคลำช้าง ต้องศึกษาให้รู้ ให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเสียก่อน

ปัญหาชีวิตของบางคน มีความซับซ้อน ก่อนจะให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา ก็ควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ละเอียดเสียก่อน เพราะหากทำตัวเป็น ตาบอดคลำช้าง รีบด่วนตัดสินใจ อาจจะผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาตามมา หากเจอคนประเภทชอบโทษคนอื่น ด้วยแล้ว จะสร้างปัญหาผิดใจกันได้

ช้างตัวใหญ่มาก การลูบคลำเพียงบางส่วนนั้นยากที่จะบอกได้ว่า เป็นสัตว์ชนิดใด เหมือนให้คนตาบอดคลำช้าง ยากจะตอบได้ถูก ต้องว่าเป็นตัวอะไร หรือเกี่ยวกับเรื่องใด


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไผ่ลู่ลม โอนผ่อนไปตามสถานการณ์ย่อมจะรอด

ความหมาย : สำนวนนี้สอนในเรื่องการปฏิบัติตัว ให้ทำตัวโอนอ่อนผ่อนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เหมือน ไผ่ลู่ลม ย่อมจะไม่หักโค่นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต่อต้านลม คนเราก็เหมือนกันในบางสถานการณ์ก็ต้องยอมให้ผ่านไปก่อน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง prebuild prebuilt prebuilt สร้างไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น