ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่รู้อะไร เพียงด้านเดียว แล้วก็รีบสรุป รีบตีความ เหมือนตาบอดคลำช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ จึงยากจะรู้ว่าเป็นอะไร ต้องลูกบคลำทั้งตัว ก่อน

ตัวอย่าง :

เรื่องใดที่มีความซับซ้อนมาก อย่างด่วนสรุป เหมือน ตาบอดคลำช้าง ต้องศึกษาให้รู้ ให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเสียก่อน

ปัญหาชีวิตของบางคน มีความซับซ้อน ก่อนจะให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา ก็ควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ละเอียดเสียก่อน เพราะหากทำตัวเป็น ตาบอดคลำช้าง รีบด่วนตัดสินใจ อาจจะผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาตามมา หากเจอคนประเภทชอบโทษคนอื่น ด้วยแล้ว จะสร้างปัญหาผิดใจกันได้

ช้างตัวใหญ่มาก การลูบคลำเพียงบางส่วนนั้นยากที่จะบอกได้ว่า เป็นสัตว์ชนิดใด เหมือนให้คนตาบอดคลำช้าง ยากจะตอบได้ถูก ต้องว่าเป็นตัวอะไร หรือเกี่ยวกับเรื่องใด


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ฝึกแต่งเพลง แต่งทำนองใส่ตัวโน้ต ใส่คอร์ด ด้วยกีตาร์ เบื้องต้น

แสดงตัวอย่างการฝึกแต่งเพลง แต่งทำนองด้วยกีตาร์เบื้องต้น ใส่ตัวโน้ตต่างๆ ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ต เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวโน้ตกีตาร์มากยิ่งขึ้น สามารถแยกจังหวะความสั้นยาวของตัวโน้ตแต่ละตัวได้ เพื่อใช้กับเนื้อร้องที่มีความสั้นยาวต่างกันไปได้ อ่านเพิ่มเติม..