ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่รู้อะไร เพียงด้านเดียว แล้วก็รีบสรุป รีบตีความ เหมือนตาบอดคลำช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ จึงยากจะรู้ว่าเป็นอะไร ต้องลูกบคลำทั้งตัว ก่อน

ตัวอย่าง :

เรื่องใดที่มีความซับซ้อนมาก อย่างด่วนสรุป เหมือน ตาบอดคลำช้าง ต้องศึกษาให้รู้ ให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเสียก่อน

ปัญหาชีวิตของบางคน มีความซับซ้อน ก่อนจะให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา ก็ควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ละเอียดเสียก่อน เพราะหากทำตัวเป็น ตาบอดคลำช้าง รีบด่วนตัดสินใจ อาจจะผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาตามมา หากเจอคนประเภทชอบโทษคนอื่น ด้วยแล้ว จะสร้างปัญหาผิดใจกันได้

ช้างตัวใหญ่มาก การลูบคลำเพียงบางส่วนนั้นยากที่จะบอกได้ว่า เป็นสัตว์ชนิดใด เหมือนให้คนตาบอดคลำช้าง ยากจะตอบได้ถูก ต้องว่าเป็นตัวอะไร หรือเกี่ยวกับเรื่องใด


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง breed, bred, bred ผสมพันธ์ กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง breed, bred, bred ผสมพันธ์ กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unfreeze unfroze unfrozen ทำน้ำแข็งให้ละลาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น