ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงพฤติกรรมไม่ดีของคนเรา เวลาโกรธใคร บางทีก็ไประบายกับอีกคน ตีวัวกระทบคราด ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย สำหรัคนพาล นิสัยไม่ดี มักจะทำแบบนี้ หรือบางทีก็เรียกร้องความสนใจ

ตัวอย่าง :

บางครั้งเราก็ทำตัวเป็นพวกขอบ ตีวัวกระทบคราด ไม่พอใจอีกคน แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ก็ไประบายกับอีกคนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย

ปัญหาของชีวิตคู่ที่น่าเบื่อมากอย่างหนึ่งก็คือ การระบายปัญหา แบบ ตีวัวกระทบคราด บางทีมีปปัญหากับที่ทำงานก็มาระบายกับคนที่บ้าน ซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย

เราไม่ควรสร้างนิสัย ตีวัวกระทบคราด ไม่พอใจใครก็ไประบายกับอีกคน ควรเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตัวเอง เพราะการทำนิสัยแบบนี้บ่อยๆ จะไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย