ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้สอนในเรื่องการทำงาน ทำการใดๆ หากมีโอกาสดีๆ เข้ามา จะต้องรีบคว้าไว้ก่อน รีบหาทางตักตวงผลประโยชน์ ตีเหล็กตอนร้อน เพราะเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ก็มักจะไม่สามารถหาประโยชน์กับสิ่งนั้นได้อีกเลย

ตัวอย่าง :

โอกาศดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเคนเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย นัก ตีเหล็กตอนร้อน หากมีโอกาสดีที่เป็นประโยชน์กับเราก็ต้องรีบลงมือทำ อย่าให้เสียโอกาสดีๆ นั้นไป

การ ตีเหล็กตอนร้อน เพราะเหล็กที่ร้อน จะสามารถดัดขึ้นรูปได้ตามที่ต้องการ เหมือนโอกาสดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของคนเรา หากรีบลงมือทำ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ก็จะเป็นเรื่องดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนั้นอาจจะไม่ปีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว

ในชีวิตของคนเรา จะมีเรื่องดีๆ เข้ามาเสมอ แต่เรามักจะล่อยให้ผ่านไป ไม่ ตีเหล็กตอนร้อน จึงทำให้เสียโอกาส


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีแยกแยะประเภทของคำในภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ส่วนประกอบของภาษาอังกฤษมี 8 ประเภท ด้วยกัน คำนาม สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ คุณศัพท์ บุพบท สันธาน และอุทาน สิ่งสำคัญก็คือ เราจะต้องแยกแยะให้ออกว่า คำๆ นั้น เป็นคำอะไร นาม สรรพนาม กริยา หรือ คำอะไร หากแยกแยะไม่ออก ก็จะใช้งาน ไม่ถูก เช่น he เป็นคำสรรพนาม, run เป็นคำกริยา, quickly เป็นคำกริยาวิเศษณ์, to เป็นคำบุพบท, and เป็นคำสันธาน เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง come came come มา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น