ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้สอนในเรื่องการทำงาน ทำการใดๆ หากมีโอกาสดีๆ เข้ามา จะต้องรีบคว้าไว้ก่อน รีบหาทางตักตวงผลประโยชน์ ตีเหล็กตอนร้อน เพราะเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ก็มักจะไม่สามารถหาประโยชน์กับสิ่งนั้นได้อีกเลย

ตัวอย่าง :

โอกาศดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเคนเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย นัก ตีเหล็กตอนร้อน หากมีโอกาสดีที่เป็นประโยชน์กับเราก็ต้องรีบลงมือทำ อย่าให้เสียโอกาสดีๆ นั้นไป

การ ตีเหล็กตอนร้อน เพราะเหล็กที่ร้อน จะสามารถดัดขึ้นรูปได้ตามที่ต้องการ เหมือนโอกาสดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของคนเรา หากรีบลงมือทำ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ก็จะเป็นเรื่องดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนั้นอาจจะไม่ปีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว

ในชีวิตของคนเรา จะมีเรื่องดีๆ เข้ามาเสมอ แต่เรามักจะล่อยให้ผ่านไป ไม่ ตีเหล็กตอนร้อน จึงทำให้เสียโอกาส