ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ต่อหน้าทำอย่าง ลับหลังทำอีกอย่าง ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก คนแบบนี้คบไม่ได้ เพราะมีแต่จะทำให้เดือดร้อน

ตัวอย่าง :

บางคนนิสัยไม่ดี ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ต่อหน้าพูดดี ทำดีกับเรา แต่ลับหลังกลับทำอีกแบบหนึ่ง คนแบบนี้คบไม่ได้ คบแล้วจะสร้างปัญหาทำให้เสื่อมเสีย

การทำตัวเป็คนที่ ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก หากใครรู้ตัวจริงแล้วก็จะไม่มีคนคบหาสมาคมด้วย เพราไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องส่วนตัวของเราไปเล่าให้ใครฟัง ทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมา

คนที่มีนิสัย ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก เราควรอยู่่ให้ห่าง หรือต้องระวัง อย่าเปิดเผยความลับให้รู้ เพราะอาจจะนำเรื่องของเราไปบอกคนอืนให้ได้รับความเสียหาย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง overspeak overspoke overspoken พูดดีกว่า กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง overspeak overspoke overspoken พูดดีกว่า, เหนือกว่าในเรื่องการพูด กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง whet whetted whetted ทำให้เกิดความต้องการ ทำให้เกิดความอยาก ลับให้คม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น