บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คำบุพบทบอกตำแหน่ง Preposition of Position ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแนะนำให้รู้จักคำบุพบทบอกตำแหน่ง (Preposition of Position) เช่น top /ทอป/ด้านบน คำว่า top จะเป็น ตัวอย่างของคำบุพบทบอกตำแหน่งให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน พร้อมตัวอย่างคำบุพบท คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง eat ate eaten กิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น