ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงนโยบายของรัฐบาลหรือผู้บริหารหน่วยงาน หรือพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา ที่ย้อนกลับไปทำเรื่องเดิม ไม่มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มีแต่ ถอยหลังเข้าคลอง น้อยกลับไปมีชีวิตแบบคนรุ่นเก่า ไม่มีการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น

ตัวอย่าง :

คนเราต้องมีการพัฒนาตนเองให้เจริญยิ่งขึ้น ไม่ใช่ทำตัว ถอยหลังเข้าคลอง ยังพยายามใช้ชีวิต หรือกระทำแบบเดิมๆ ไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้น

บางรัฐบาลจะมีนโยบายที่นำพาประเทศ ถอยหลังเข้าคลอง ทำให้ประเทศชาติไม่เจริญ การศึกษา การเมือง ธุรกิจต่างๆ ไม่มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มีแต่แย่ลง เหมือนในอดีต

ผู้บริหารประเทศในบางยุคสมัย จะมีนโนยาย ถอยหลังเข้าคลอง ซึ่งเป็นวิธีใช้ควบคุมประชาชนอย่างหนึ่ง ไม่ให้ฉลาด เพราะฉลาดแล้วควบคุมยาก ซึ่งทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย

ในบางเรื่อง การทำตัว ถอยหลังเข้าคลอง ก็มีข้อดี เช่น การใช้ชีวิตเรียบง่าย แบบคนสมัยก่อน เพราะมีรายจ่ายน้อยมาก และยังทำให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยโรคภัยไข้เจีบ เน้นการอยู่กับธรรมชาติ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรียนลัดทำบล็อกด้วย WordPress 4

คู่มือสอนสร้างบล็อกด้วย WordPress เน้นการใช้แบบฝึกหัด บทความตัวอย่าง ให้ผู้อ่านได้นำไปฝึกปฏิบัติตาม เหมือนได้ทำเว็บไซ ต์จริง เรียนรู้ง่าย ไม่ใช้เวลามากนัก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ขนาดไฟล์ : 10. อ่านเพิ่มเติม..