ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่คบยาก คบไม่ได้ ไม่มีความจริงใจ เหมือน น้ำกลิ้งบนใบบอน กลิ้งไปกลิ้งมา ใจคนก็คล้ายกัน เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา คบยาก คบไม่ได้

ตัวอย่าง :

เธอเติบโตมาในสังคมที่มีแต่การเอาเปรียบกัน เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัว จึงทำให้เธอมีนิสัยที่ยากจะคบหา ขาดความจริงใจ น้ำกลิ้งบนใบบอน คบไม่ได้ คบแล้ว มักจะสร้างปัญหาให้คนรอบตัวเสมอ โดยเฉพาะเรื่องการโกหก

คนนิสัไม่ดี เป็นคนกลับกลอกคบไม่ได้ บางคนแม้จะได้รับการศึกษามาอย่างดี ชาติตระกูลดี แทนที่จะเป็นคนดี แต่กลับมีนิสัยที่ากจะคบหา เหมือน น้ำกลิ้งบนใบบอน เพราะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให็หลงมัวเมา จนไม่มีความจริงใจกับใคร

การอยู่ในสังคมที่ขาดความจริงใจในการคบหากัน ก็มักจะทำให้คนเหล่านั้นมีนิสัยไม่ดี บางคน ก็เหมือน น้ำกลิ้งบนใบบอน ยากจะคบหาสมาคมด้วย เพราะซ่อนเล่ห์เหลี่ยมไว้รอบด้าน