ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อสอน หรือ เตือนสติ ในเรื่องการวางตัวกับคนที่กำลังโกรธ กำลังโมโห อย่างรุนแรง อย่าเพิ่งไปยุงปล่อยให้อารมณ์เย็นลงก่อน น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ กระแสน้ำทำให้เรือล่มอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง :

การมีชีวิตคู่เรื่องการทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา สำหรับคู่ที่มีความเข้าใจกันดีแล้ว เมื่ออีกฝ่ายโกรธ โมโห ก็จะไม่ยุ่งปล่อยไปก่อน ให้อารมณ์เย็นลงแล้วก็จะสามารถคุยปรับความเข้าใจกันได้ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ อีกฝ่ายกำลังมีอารมณ์ร้อน หากอีกฝ่ายไม่เย็น ปัญหาการทะเลาะกันก็ยากจะจบลงได้

คนที่กำลังโกรธ ก็เหมือนกระแสน้ำที่กำลังเชี่ยวกราด เอาอะไรลงไปขวาง ก็มีแต่จะทำให้พังทลาย ถนนทั้งเส้นก็ยังถูกกระแสน้ำทำให้พังลงได้ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ คนกำลังโกรธก็เช่นกัน ต้องปล่อยให้อารมณ์เย็นลงก่อนแล้วค่อยคุยกัน จึงจะเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

สำคนที่มีนิสัยโมโหร้าย อารมณ์ร้าย เกิดความโกรธแค้นและแสดงออกด้วยความรุนแรง คนแบบนี้ไม่ควรคบหาสมาคมด้วย เพราะบางคนใช้การแสดงความโกรธเพื่อข่มขู่คนอื่น จำเป็นต้องใช้กฏหมายจัดการ จะไปยอมให้อารมณ์เย็นลงก่อนแล้วค่อยคุยกัน สำนวน น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ ใช้ไม่ได้กับคนแบบนี้ การยอมคนแบบนี้ก็จะได้ใจ จะเป็นอันตรายกับตัวเองในภายหลัง