ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการทำงานที่มีอุปสรรค ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะคนทำงาน ไม่ประสานงานกัน เหมือน พายเรือคนละที ต่างคนต่างทำ ไม่เคยคุยกัน ปรึกษากัน งานก็ยากจะสำเร็จ

ตัวอย่าง :

การทำงานร่วมกันเป็นทีม เรื่องสำคัญก็คือการวางแผนการทำงาน และแต่ละคนก็ทำตามหน้าที่ของตัวเอง มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาวางแผนงานร่วมกัน อย่าทำงานแบบ พายเรือคนละที ทำงานแบบนั้น ไม่มีทางประสบความสำเร็จ เพราะต่างกันต่างทำ ไม่รู้ว่าใครทำอะไรถึงไหนแล้ว

แม้จะเป็นระดับครอบครัว เมื่อต้องทำงานร่วมกัน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน กำหนดหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการทำงานแบบต่างคนต่างทำ พายเรือคนละที ยากจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการทำธุรกิจครอบครัว

ความอิจฉาของคนเรา ก็มีส่วนทำให้งานไม่คืบหน้า เมื่อต้องทำงานร่วมกัน ต่างก็จะพยายามทำในส่วนของตน เหมือน พายเรือคนละที ต่างก็คิดว่าตัวเองเก่ง ไม่ฟังใคร การทำงานในลักษณะนี้อาจจะเสียเวลาเปล่า เพราะยากจะประสบความสำเร็จ

คนเไทยเก่งในการทำงานคนเดียว แต่ไม่เก่งในการทำงานเป็นทีม เพราะมักจะทำงานแบบ พายเรือคนละที คิดว่าตัวเองเก่ง ไม่ฟังใคร สุดท้ายงานก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ หากจะต้องทำงานหรือมีผู้ร่วมง่านในลักษณะนี้ และต้องทำงานสำคัญ ก็ควรหลีกเลี่ยง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เอาพิมเสนไปแลกเกลือ เอาสิ่งดีไปแลกสิ่งไม่ดี

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างพิมเสน หรืออาจจะเป็นของมีค่าอย่างอื่นก็ตามแต่ ไปแลกกับสิ่งที่ด้อยค่ากว่า อย่างการ เอาพิมเสนไปแลกเกลือ ซึ่งบางครั้ง อาจถูกหลอกให้ทำเช่นนั้น หรือกระทำลงไปโดยไม่มีความรู้ บางคนไม่รู้ว่าสิ่งของที่ตัวเองครอบครองอยู่นั้นมีค่ามากเพียงใด จึงนำไปแลกกับบางสิ่ง ที่มีค่าน้อยกว่าโดยไม่รู้ตัว อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overbuild overbuilt overbuilt สร้างมากเกินความต้องการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น