ความหมาย : สำนวนนี้ใช้สอนในเรื่องการฟัง ต้องฟังให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญ แล้วจึงนำไป ปฏิบัติตามหรือทดลองทำตาม อย่า ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอามากระเดียด ฟังยังไม่ทันจะรู้เรื่องก็รีบเชื่อ และนำไปทำตาม จนทำให้เกิดความเดือด ร้อนตามมา

ตัวอย่าง :

เวลาฟังเรื่องอะไร ต้องฟังให้ละเอียดและควรหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อน จะนำไปปฏิบัติ อย่า ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอามากระเดียด เพราะหากเป็น เรื่องสำคัญ อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมา

ปัจจุบันเราเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายมาก อย่างการมีมือถือเครื่องเดียว ก็จะสามารถเปิดดูวิดีโอ ดูและฟังเรื่องราวต่างๆ ได้แทบทุกเรื่อง แต่ข้อมูล ในทุกวันตนี้ มีเยอะมาก ข้อมูลขยะก็มีมากเช่นกัน จึงต้องศึกษาให้ดี อย่า ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอามากระเดียด ไม่เช่นนั้นเกิดความเสียหายแน่นอน เพราะการนำข้อมูลมาเผยแพร่บางช่อง ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบความถูก ต้อง

ในสังคมระดับชาวบ้าน เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องต่างๆ ก็อาจจะนำไป ปฏิบัติตามทันที ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอามากระเดียด และบ่อยครั้งก็ทำให้ เปิดปัญหาตามมา