ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พุดถึงพฤติกรรมไม่ดีของคนเราที่เกิดจากความอิจฉาที่เห็นผู้อื่นได้ดีกว่า เกินหน้าเกินตา จึงพยายามหาทางขัดขวางทุกรูปแบบ มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ไม่ช่วยแล้วก็ยังขัดขวางไม่ให้ใครทำ กลัวจะได้ดี

ตัวอย่าง :

คนไทยเราได้ชื่อว่า เป็นคนขี้อิจฉา อันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น พฤติกรรม มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ไม่ช่วยเหลืออะไรแล้ว ยังขัดขวางผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน คนประเภทนี้พบเจอได้ทุกองค์กร หรือแม้แต่ระดับชาวบ้านด้วยกัน ใครเด่นเกินหน้า รับไม่ได้ ก็หาทางขัดขวาง หรือกลั่นแกล้งต่างๆ นานา เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายกระทำการใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ

แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน พี่น้องคลานตามกันมา หรือเครือญาติก็ตาม ก็มีความอิจฉากันเป็นเรื่องปกติ ยิ่งใกล้ชิดกันมาก ก็ยิ่งเกิดความอิจฉามาก โดยเฉพาะหากมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวเองเสียผลประโยชน์ หรือไม่ก็ตาม ก็มักจะขัดขวางเมื่ออีกฝายต้องทำเรื่องหนึ่งเรื่องใด มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ทำให้การทำงานยากจะประสบความสำเร็จ

การพายเรือให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว ก็ต้องช่วยกันพาย ไม่ใช่ขัดขวาง มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ เรื่องก็แล่นได้ช้าลง แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะช่วยกันพายก็ตาม ที่ใด หน่วยงานใด หรือครอบครัว กลุ่มเพื่อนที่มีคนขี้อิจฉามาก ก็มักจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสมอ ไม่มีใครยอมให้คนอื่นได้ดี เกินหน้าเกินตาตัวเอง ความอิจฉาของคนเรานั้นน่ากลัวยิ่งนัก


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การ ใส่ข้อความบนภาพ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับภาพ

หากต้องการใส่ข้อความง่ายๆ บนภาพ หรือใส่วัตถุอื่นๆ รูปทรง ภาพ สัญลักษณ์ เส้น ฯลฯ เพื่อช่วยอธิบายบางอย่างในภาพ ก็สามารถใช้โปรแกรมง่ายๆ อย่าง Paint ได้เลย ซึ่งโปรแกรมนี้มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sting stung stung ปล่อยเหล็กไน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น