ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่เสียเปรียบคนอื่น ต้องยอมทำตาม ไม่มีทางหลีกหลีก หรือลบ เลี่ยง เหมือน ลูกไก่ในกำมือ บีบก็ตาย คลายก็รอด ใครที่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้จะสร้างความทุกข์กาย ทุกข์ใจอย่างมาก

ตัวอย่าง :

การใช้ชีวิตในทางไม่ดี เดินผิดทางย่อมจะมีโอกาสเสียเปรียบคนอื่น เหมือน ลูกไก่ในกำมือ ไม่สามารถขัดขืน ต้องทำตามที่ คนมีอำนาจเหนือกว่าต้องการ อย่างเรื่องของยาเสพติ ผู้หญิงทำงานกลางคืนบางคน ติดยา เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อมีความ ต้องการยา ก็มักจะต้องยอมทำตามที่คนขายต้องการ บางคนก็ต้องเอาตัวเข้าแลก เพื่อหาเงินมาเสพยา นี่คือเรื่องจริงที่จะพบได้ ในสังคมกลางคืน บางคนเหมือนตกนรกทั้งเป็น

การพยายามพึ่งพาตนเองเป็นเรื่องดีที่สุด เพราะหากต้องพึ่งพาคนอื่น การเป็นหนี้บุญคุณคนอื่นนั้น เวลาที่เขาต้องการอะไร ก็ต้องยอมทำตาม เหมือน ลูกไก่ในกำมือ ไม่มีทางหลีกเลี่ยง เขาจะบีบ จะคลาย จะทำอะไรก็ไม่มีทางขัดขืน ดังนั้นก็ต้อง พยายามช่วยเหลือตนเอง อย่างพึ่งพาใคร โดยเฉพาะคนที่ช่วยเหลือเพื่อหวังจะเรียกร้องผลประโยชน์ในภายหลัง

คนเราหากสามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็ย่อมจะอยู่อย่างมีศักดิ๋ศรี ไม่ต้องเสียเปรียบใคร ไม่เป็น ลูกไก่ในกำมือ ไม่มีใคร สามารถบังคับ หรือเอาเปรียบได้ สำหรับคนตัวคนเดียว อาจจะเป็นเรื่องง่าย ตัวคนเดียว อะไรก็ได้ ไม่เดือดร้อน แต่คนมีครอบ ครัว โดยเฉพาะมีลูกหลานต้องดูแล บางคนก็ต้องยอมขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เป็นหนี้ชีวิตคนอื่น ทำให้ต้องตกเป็นเบี้ยล่าง เขาอยากจะให้ทำอะไรก็ต้องยอม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

Format กำหนดรูปแบบของข้อมูล ใน Access 2007

ข้อมูลที่จะป้อนลงไปสามารถกำหนดฟอร์แมทหรือรูปแบบได้ เช่น กรณีที่ป้อนวันที่ 09/01/2007 ลงไป ถ้าได้เลือก Format หรือรูปแบบของวันที่ เป็น วัน เดือน ปี ก็จะแสดงข้อมูลเป็น วันที่ 9 เดือนมกราคม 2550 เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overcome overcame overcome เอาชนะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น