ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงคนที่สอนคนอื่นในเรื่องที่คนๆ นั้นมีความรู้อย่างดีอยู่แล้ว เหมือนการ สอนจระเข้ว่ายน้ำ ซึ่งการว่ายน้ำนั้น จระเข้สามารถว่ายน้ำได้อย่างดีอยู่แล้ว และทำได้ดีกว่าคนสอน

ตัวอย่าง :

ในปัจจุบันนี้เราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ไม่ยากจากเน็ต โดยเฉพาะในยูทูป แต่บางคนก็รู้ไม่จริง หรือยังไม่ได้ศึกษาให้ลึก ซึ้ง ก็นำไปสอนคนที่รู้ดีอยู่แล้ว เหมือน สอนจระเข้ว่ายน้ำ โดยที่ไม่รู้ตัวว่า คนที่ตัวเองไปสอนนั้น มีความรู้ในเรื่องนั้นมากกว่า ตนเสียอีก ก็อาจจะทำให้เกิดความอับอายในภายหลัง เพราะความรู้ของตนมีเพียงน้อยนิด แต่บังอาจไปสอนคนที่เก่งกว่า

บางคนจะไม่ชอบให้ใครมาสอนอะไรตนเอง เพราะถือว่าตนนั้นมีความรู้มาก มีประสบการณ์ชีวิตมาก เมื่อมีใครมาสอนตัว เอง ก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจ บังอาจ สอนจระเข้ว่ายน้ำ ตัวเองนั้นถือดีว่า มีความเก่ง รู้จริงในเรื่องนั้นดีกว่า รู้มากกว่า

ดังนั้นก็ต้อง ดูให้ดีว่า คนที่เราจะสอนอะไรนั้น มีความรู้ในเรื่องนั้นมากกว่าเราหรือไม่ ไม่เช่นนั้น ก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจ เพราะถือว่าตนนั้นเก่งกว่า อย่าบังอาจมาสอน เรื่องแบบนี้ต้องระวัง โดยเฉพาะกับคนที่สูงวัยกว่าตนเอง ซึ่งบางคนก็จะถือว่าตน ผ่านอะไรมามากกว่า จะไม่ฟังคนอายุน้อยกว่าเตือนหรือสอนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

การศึกษาหาความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด นั้นไม่ง่าย ต้องใช้เวลา และเมื่อมีความรู้ในเรื่องนั้นแล้ว การจะนำความรู้ของตนไปสอนผู้อื่น ก็ต้องดูให้ดี ว่าคนเหล่านั้นอยากรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ เพราะหากไม่ได้อยากรู้ในเรื่องนั้น ก็มักจะเกิดความไม่พอใจที่มีคนมาสอนตนเอง โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างดีอยู่แล้ว จะยิ่งไม่พอใจ บังอาจ สอนจระเข้ว่ายน้ำ มีความรู้เพียงเล็กน้อย บังอาจมาสอนตน มาแนะนำตนเอง ก็อาจจะเกิดปัญหาทะเลาะกันได้ เรื่องแบบนี้ต้องระวัง เพราะคนไม่น้อย ไม่ชอบให้ใครมาสอนสั่งอะไรตนเอง 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เปรียบเทียบโน้ตบนคอกีตาร์และโน้ตบรรทัด 5 เส้น ตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้าง

บทความแนะนำให้รู้จักตัวโน้ตบนคอกีตาร์เทียบกับโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น ตำแหน่งของโน้ตแต่ละตัว อยู่ตรงจุดใดบ้าง เพื่อเป็นพื้น ฐานในการฝึกอ่านโน้ตกีตาร์ เพราะหากสามารถอ่านโน้ตและสามารถเล่นเพลงตามตัวโน้ตได้ ก็จะประหยัดเวลาในการศึกษาวิธีเล่น กีตาร์ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outsing outsang outsung ร้องได้ดีกว่า, ร้องเพลงเก่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น