ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน  เรื่องชั่วช้า เรื่องไม่ดี กลับมองว่า เป็นเรื่องดี เห็น กงจักรเป็นดอกบัว เห็นเรื่องที่ผิดกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง หรือเห็นเรื่องที่ถูกต้องกับกลายเป็นเรื่องไม่ดี ความคิดกลับตาลปัตรตรง กันข้าม คนที่มีวิธีคิดแบบนี้ บางคนเป็นคนเห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเอง แต่บางคนก็ไม่รู้จริงๆ ต้องสอน ต้องชี้แนะสิ่งที่ ถูกต้อง

ตัวอย่าง :

สำหรับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวแล้วมักจะตีความหรือพยายามคิดหาเหตุผลหรือหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอยู่เสมอ แม้ว่าสิ่งที่ คิดนั้น จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เห็นว่ามันไม่ถูกต้อง แต่กลับเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เห็นสิ่งที่ ชั่ว สิ่งไม่ดี เป็นเรื่องดี ตัวเองทำชั่วทำไม่เรื่องดี กลับพูดให้ตัวเองดูดี ชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองทำ ตัวเองนั้นทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คนเห็น กงจักรเป็นดอกบัว เห็นความไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแบบนี้ ไม่ควรคบหาสมาคมด้วย เพราะคนแบบนี้มักจะพูดให้ตัวเองดูดี แม้ตนจะกระทำสิ่งไม่ดีก็ตาม โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการ นักการเมืองหรือผู้ มืออำนาจในบางประเทศมักจะพูดจาในลักษณะนี้

การเมืองที่มีการแข่งขันชิงอำนาจกัน แต่ละพรรคแต่ละฝ่ายก็มักจะสาดโคลนใส่กัน สิ่งที่ตัวเองทำนั้นแม้จะผิดไม่ถูกต้องก็มัก จะมองหรือพูดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พูดให้ตัวเองดูดีได้ผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง พฤติกรรมเห็น กงจักร เป็นดอกบัว ของบรรดานักการเมืองนั้นน่าจะอธิบายสำนวนนี้ได้อย่างดีที่สุด

ประเทศไทยมีคนประเภทศรีธนญชัยเยอะมากเป็นคนประเภทชอบอ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเอง บางคนจะมีความคิดคล้ายกัน เห็น กงจักรเป็นดอกบัว เห็นความผิด เรื่องไม่ดี สิ่งชั่วช้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะตนเองนั้นได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นจึงพยายาม โน้มน้าวหรือพูดให้ผู้อื่นเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนสิ่งที่ถูกต้องกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ผิด ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ความเห็น แก่ตัวเท่านั้นอยากจะได้อะไรก็ใช้วาทกรรมใช้คำพูดที่ดูดี พูดให้ตัวเองดูดี โดยไม่สนใจ ว่าสิ่งที่ทำ สิ่งที่คิดหรือสิ่งที่พูดออกมานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว แยกแยะไม่ออกแล้ว บางสิ่งแม้จะเป็นเรื่องดี แต่หากสิ่งนั้นทำให้ตนเสียผลประโยชน์ ก็ จะบอกว่า สิ่งนั้นไม่ดี เป็นต้น ประเทศไทยมีคนแบบนี้เยอะพอสมควร โดยเฉพาะผู้มีอำนาจทั้งหลาย