1. การแทรกเซลล์เพิ่มเข้ามา ให้คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่เซลล์ใดๆ หรือที่คอลัมภ์หรือแถว เพื่อ เรียกคำสั่งลัด
2. คลิกคำสั่ง แทรก (Insert)
3. คลิกเลือกลักษณะการแทรกเซลล์ ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ แล้วคลิกปุ่ม OK
ตัวเลือกในการแทรกเซลล์แบบต่างๆ
- เลื่อนเซลล์ไปทางขวา (Shift cells Right) แทรกเซลล์ที่ตำแหน่งนั้นๆ แล้วเลื่อนเซลล์ที่เป็นข้อมูลเดิมไปทางขวามือ ผลก็คือข้อความที่อยู่ในเซลล์นั้นๆ จะถูกเลื่อนไปทางขวามือและเกิดเป็นช่องหรือเซลล์ว่างๆ เข้ามาแทนที่
- เลื่อนเซลล์ลง (Shift cells Down) แทรกเซลล์ที่ตำแหน่งนั้นๆ แล้วเลื่อนเซลล์ที่เป็นข้อมูลเดิมไปด้านล่าง ผลก็คือข้อความที่อยู่ในเซลล์นั้นๆ จะถูกเลื่อนไปด้านล่าง และเกิดเป็นช่องหรือเซลล์ว่างๆ เข้ามาแทนที่
- ทั้งแถว (Entire row) แทรกเซลล์เพิ่มเข้ามาทั้งแถว แถวเดิมจะถูกเลื่อนลง
- ทั้งคอลัมน์ (Entire Column) แทรกเซลล์เพิ่มเข้ามาทั้งคอลัมน์ โดยคอลัมน์เดิมจะถูกเลื่อนไปทางขวามือ
4. ตัวอย่างการแทรกแบบ เลื่อนเซลล์ลง คำว่า รายการจะตกลงไปด้านล่าง
5. ให้ฝึกลองใช้ทุกคำสั่ง เพื่อดูผลการทำงาน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หนามแหลม ไม่มีคนเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีคนกลึง คนมีสติปัญญา เก่งเองได้ ไม่ต้องมีคนสอน

ความหมาย : สำนวนนี้ จะใช้พูดถึง ความเก่งความฉลาดของคนเรา บางคน มีสติปัญญาดี มาตั้งแต่เกิด เก่งได้ โดยไม่ต้องมีคนสอน เหมือน หนามแหลมไม่มีคนเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีคนกลึง คนเหล่านี้มีความฉลาด สามารถ เรียนรู้เองได้จากการสังเกต การอ่านการศึกษา การทดลองทำ แต่เรื่องเหล่านี้ ก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ทุกคนต้องมีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพียงแต่ในขั้นตอนการเรียนรู้นั้น บางทีก็จะดูไม่ออก ว่าเรียนรู้เมื่อใด เพราะกระบวนการคิด การทำงานของ สมอง ยากจะดูออก ว่ากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไร บางคนอยู่นิ่งๆ อยู่เฉยๆ นั่งๆนอนๆ แต่ในสมองนั้น อาจกำลังคิดแก้ปัญหา บางอย่าง จนหัวแทบระเบิดก็ได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง tread trod trodden เดิน เหยียบ ย่างก้าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น