ปกติเมื่อเข้าโปรแกรม ใน LibreOffice 5 Writer แล้วก็จะปรากฏหน้าจอให้เริ่มพิมพ์ข้อความได้ทันที แต่การใช้งานจริงต้องตั้งค่ากระดาษ สไตล์ของข้อความก่อน แล้วจึงค่อยลงมือพิมพ์

1. เข้าโปรแกรม LibreOffice เมื่อเข้าสู่หน้าจอแล้วจะต้องคลิกเลือก LibreOffice 5 Writer อีกทีจึงจะเข้าโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
2. เมื่อเข้าโปรแกรม LibreOffice 5 Writer แล้ว ก็จะแสดงหน้าจอว่าง ๆ เพื่อให้เริ่มต้นพิมพ์งานใหม่ได้ทันที
3. แต่ถ้าต้องการเริ่มต้นสร้างงานใหม่ ให้คลิก File>>New>>Text Document
4. จะปรากฏหน้าจอใหม่ให้เริ่มทำงาน โดยให้ตั้งค่ากระดาษ สไตล์ และย่อหน้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเริ่มพิมพ์ข้อความ
5. เริ่มต้นพิมพ์ข้อความได้ตามต้องการ โดยเลือกภาษาก่อน แล้วจึงเริ่มพิมพ์

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :