ข้อความที่พิมพ์ในโปรแกรมพิมพ์เอกสารจะมีการจัดตำแหน่งซ้าย กลาง หรือขวาในหน้ากระดาษ เพื่อความสวยงาม วิธีจัดตำแหน่งในโปรแกรม LibreOffice Writer จะปฏิบัติคล้ายกัน

1. สร้างแถบสีข้อความที่ต้องการก่อน เช่น หัวข้อ บทที่
2. คลิกปุ่มจัดชิดซ้าย จัดกลาง หรือจัดชิดขวาของหน้ากระดาษ
3. ผลที่ได้ โดยปกติข้อความที่ได้พิมพ์ไว้จะถูกจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย


4. สำหรับการพิมพ์เป็นย่อหน้า หากต้องการจัดให้ด้านหน้าและด้านหลังเสมอกันแบบนี้ ให้สร้างแถบสีก่อน
5. แล้วคลิกปุ่ม Justified
6. หากต้องการยกเลิกการจัดเสมอหน้าเสมอหลัง ให้สร้างแถบสีแล้วคลิกปุ่มจัดชิดขอบซ้าย

 

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :