คำสั่งนี้จะเป็นการค้นหาคำใดๆ หรือข้อความจากเอกสารที่เราได้พิมพ์ไว้ แล้วแทนที่คำที่ค้นหาด้วยคำใหม่ได้ เพราะบางครั้งเราอาจจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิด จึงใช้การแก้ไขแบบนี้ สะดวกและรวดเร็วกว่าการค้นหาด้วยตนเอง

1. ให้คลิกหน้าอักษรตัวแรกที่ได้พิมพ์ไว้
2. คลิก Edit>>Find & Replace
3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลิงค์ และพิมพ์คำที่ต้องการแทนที่ ลิงก์
4. เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Find Next
5. เมื่อโปรแกรมค้นหาพบแล้ว ก็จะป้ายเป็นแถบสีที่คำนั้นๆ
6. ให้คลิกปุ่ม Replace เพื่อแทนที่ เอาคำว่า ลิงก์ ไปแทนคำว่า ลิงค์
7. อาจคลิกคำสั่ง Replace All เพื่อแทนที่ทั้งหมดเลยในกรณีที่มีคำว่า ลิงค์ หลายๆ คำ ไม่เช่นนั้น ก็ต้องคลิกปุ่ม Replace ไปจนกว่าจะครบทั้งหมด
8. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close เพื่อปิดกรอบข้อความ Find and Replace และกลับไปพิมพ์ข้อความตามปกติ

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :