ในเอกสารที่ต้องการพิมพ์นั้นๆ ถ้ามีแผนภูมิเป็นส่วนประกอบก็สามารถสร้างได้ไม่ยาก เพราะมีคำสั่งแทรกแผนภูมิเข้ามาวางในเอกสาร

1. คลิกตำแหน่งที่จะวางแผนภูมิ
2. คลิกู Insert>>Object>>Chart
3. จะได้แผนภูมิบนหน้าเอกสาร
4. คลิก Data Table ที่ทูลบาร์ด้านบน
5. แก้ไขข้อมูลและตัวเลขตามต้องการ
6. คลิก OK


7. การลบ ให้คลิกเลือกแผนภูมิ แล้วกด Delete ที่แป้นพิมพ์
8. การแก้ไขส่วนใดๆ ของแผนภูมิ ให้ดับเบิ้ลส่วนต่างๆ ของแผนภูมิ เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขแผนภูมิ
9. ชี้ที่ส่วนต่างๆ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาเรียกคำสั่งลัดเพื่อจัดการกับส่วนนั้นๆ โดยตรง โดยคลิกเลือกคำสั่ง Format ...

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการ อ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :