เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อความ อาจเลือกมุมมองเอกสารหรือลักษณะหน้าจอโปรแกรม LibreOffice 5 Writer แบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเอกสารที่พิมพ์ หากทำหนังสือ อาจจะเลือกแบบ Book View เป็นต้น

1. ในส่วนมุมมองเอกสารที่มุมล่างขวา ให้คลิกเลือก มุมมองที่ต้องการ ปกติจะเป็นแบบ Single-page view แสดงหน้ากระดาษหน้าเดียว


2. หรืออาจจะเลือกแบบ Multiple-page view แสดงหลายหน้ากระดาษในหน้าจอ


3. กรณีทำหนังสือ เพื่อความง่ายในการตรวจสอบความถูกต้องให้เลือกแบบ Book View จะแสดงคล้ายหน้าหนังสือ ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องของหน้ากระดาษ และเนื้อหาได้ง่ายกว่า 2 แบบแรก

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :