การจัดการกับไฟล์ในลักษณะนี้ ปกติจะใช้โปรแกรม Windows Explorer ซึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ต้องใช้ให้เป็น

ตัวอย่างการลบไฟล์เอกสาร
1. คลิก FIle>>Open
2. ค้นหารายชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วคลิกเลือก ไฟล์นั้นๆ กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์เพื่อลบ
3. คลิก Yes เพื่อลบไฟล์

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :