หากมีเหตุจะต้งก็อปปี้ไฟล์เพิ่ม พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นไฟล์ใหม่ โดยมีลำดับต่อเนื่องกัน เช่น photo001.jpg, photo002.jpg ... ให้ ใช้คำสั่ง DOS จะทำงานได้เร็วกว่า การก็อปปี้ด้วยโปรแกรม Windows Explorer ใน Windows

 

การก็อปปี้ในลักษณะนี้ อาจจะเป็นการทำภาพประกอบบทความ หรือไฟล์ที่ต้องการชื่อที่มีเลขลำดับต่อเนื่องกัน พร้อมแล้วก็มาเริ่ม กันเลย
1. เพื่อความง่ายในการใช้คำสั่ง DOS ให้จัดการก็อปปี้ไฟล์ต้นฉบับไปไว้ในไดรว์ D: ก่อนหรือไดรว์ C: ก็ได้เพื่อความง่ายในการเรียกใช้ งาน จากตัวอย่างไฟล์ชื่อ photo001.jpg เป็นไฟล์ต้นฉบับ ต้องการก็อปี้เพิ่มเป็น photo002.jpg, photo003.jpg ...


2. เข้าโปรแกรม DOS จากตัวอย่างจะใช้ Windows 7 คลิกปุ่ม Start>>Accessories>>Command Prompt


3. เมื่อเข้าโปรแกรม DOS แล้วให้พิมพ์ d: แล้วกด Enter เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปยังไดรว์ D: หากเก็บไว้ในไดรว์ C: ให้พิมพ์ c: แล้วกด Enter
4. พิมพ์ dir เพื่อแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด
5. ไฟล์ที่ต้องการก็อปปี้เพิ่ม พร้อมเปลี่ยนชื่อ จะมีไฟล์ต้นฉบับชื่อ photo001.jpg
6. เริ่มต้นก็อปปี้โดยพิมพ์ copy photo001.jpg photo002.jpg แล้วกด Enter
7. โปรแกรมจะทำการก็อปปี้พร้อมเปลี่ยนชื่อ โดยจะแจ้งข้อความ 1 file (s) copied เมื่อได้ก็อปปี้เสร็จแล้ว
8. ให้กดปุ่ม F3 ที่แป้นพิมพ์ เพื่อเรียกคำสั่งที่ได้ใช้ในข้อที่ 6 มาแสดงบนหน้าจอ แล้วกดปุ่มลูกศรเลื่อนไปแก้ไขเลขลำดับในชื่อไฟล์ จาก 002 เป็น 003 แล้วกด Enter เพื่อเริ่มก็อปปี้
9. จากตัวอย่างได้ก็อปปี้เพิ่มอีก 3 ไฟล์ photo002.jpg - photo004.jpg
10. เสร็จแล้ว พิมพ์ exit แล้วกด Enter เพื่อออกจากหน้าจอโปรกรม DOS หน้าจอสีดำ

 

การก็อปปี้ไฟล์ พร้อมเปลี่ยนชื่อ วิธีนี้น่าจะเร็วที่สุด หากใช้การก็อปปี้ใน Windows จะต้องเสียเวลาแก้ไขชื่อนานกว่านี้ ยุ่งยากกว่านี้ การก็อปปี้ไฟล์ในลักษณะนี้เหมาะสำหรับการทำภาพธัมเนลสำหรับใช้กับบทความในเว็บไซต์ โดยการเปิดไฟล์ภาพไปทำ ภาพธัมเนลด้วยโปรแกรม PhotoScape  อีกที 

 

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไอเดียหาเงิน ใช้ Line กลุ่ม สร้างฐานลูกค้า สำหรับธุรกิจในท้องถิ่น

การทำธุรกิจในท้องถิ่น อาจเป็นการเปิดร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านทุกประเภทที่ให้บริการคนในพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีลูกค้าประจำ ลูกค้าจร เราอาจจะใช้ Line กลุ่มช่วยสร้างฐานลูกค้า ช่วยโปรโมทแนะนำสินค้าหรือบริการใหม่ กรณีทำร้านอาหาร อาจจะมีโปรโมชันลดราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง browbeat /browbeaten / browbeat บังคับ รังแก ข่มขู่ กดขี่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น