เป็นขั้นตอนการพิมพ์ซองจดหมายเวียน เพื่อใส่จดหมายเวียนที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้
1. สร้างงานใหม่ คลิกแท็ป การส่งจดหมาย
2. คลิก เริ่มจดหมายเวียน>>ซองจดหมาย


3. จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมาให้คลิกเลือกขนาดซอง แบบตัวหนังสือที่จะพิมพ์ลงบนซอง
4. คลิกแท็ป ตัวเลือกการพิมพ์
5. เลือก ลักษณะการพิมพ์ เพื่อเลือกการใส่ซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์
6. เสร็จแล้วคลิก ตกลง


7. คลิก เลือกผู้รับ
8. คลิก ใช้รายชื่อที่มีอยู่
9. คลิกเลือกไฟล์ Customer address ที่ได้พิมพ์ชื่อที่อยู่เก็บไว้
10. คลิก เปิด

 

11. พิมพ์ชื่อผู้ส่ง
12. คลิกที่ตำแหน่งดังตัวอย่าง พิมพ์ ส่ง แล้วกด Enter ลงบรรทัดใหม่
13. คลิก แทรกเขตข้อมูลผสาน
14. คลิกเลือก ชื่อ_นามสกุล แล้วกด Enter ลงบรรทัดใหม่
15. เพิ่มแต่ละฟิลด์ด้วยวิธีการเดียวกัน แล้วกด Enter ลงบรรทัดใหม่
16. ผลงานที่ได้
17. คลิก แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ดูผลงาน


18. ผลที่ได้ จะแสดงชื่อผู้รับบนซอง
19. คลิก แสดงตัวอย่างผลลัพธ์อีกครั้ง เพื่อยกเลิกการดูผลงาน
20. คลิก เสร็จสิ้นและผสาน
21. คลิก แก้ไขแต่ละเอกสาร
22. คลิก ทั้งหมด
23. คลิก ตกลง


24. ซูมย่อหน้าจอให้เล็กลง จะพบซองจดหมายทั้งหมด
25. จัดการบันทึกไฟล์เก็บไว้ ในการพิมพ์บางครั้ง เราอาจจะไม่ต้องการพิมพ์ทั้งหมด หรือพิมพ์เสียบ้าง การบันทึกไฟล์แบบนี้ จะช่วยแก้ปัญหาได้