บทความอธิบายวิธีการเริ่มต้นพิมพ์เอกสารใน Word 2010 มีอะไรที่ควรกำหนดค่าเริ่มต้น ก่อนพิมพ์บ้าง

 

เมื่อเข้าโปรแรกม Word ก็จะปรากฏหน้าจอให้เริ่มต้นพิมพ์เอกสารลงในโปรแกรมได้ทันที แต่ไม่ควรทำ ควรกำหนดค่าพื้นฐานที่จำเป็นๆ ก่อน จะได้ไม่เสียเวลา นอกเสียจากว่าจะเป็นการพิมพ์ที่ไม่เน้นการจัดหน้ากระดาษแต่อย่างใด พิมพ์ๆ เก็บไว้เท่านั้น

เลือกขนาดของกระดาษที่จะพิมพ์
กรณีที่ต้องการพิมพ์ลงกระดาษ ต้องเลือกขนาดกระดาษก่อนว่าต้องการพิมพ์ลงกระดาษขนาดเท่าใด ขนาด A4 จะเป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กัน แต่บางคนอาจจะพิมพ์ลงกระดาษที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านั้น เช่น Legal หรือ A5
1. คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ
2. คลิก ขนาด แล้วคลิกเลือกขนาดของกระดาษตามต้องการ

 

กำหนดขอบกระดาษหรือตั้งค่ากั้นหน้ากระดาษ
ข้อความที่จะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษ จะต้องมีการกำหนดระยะห่างจากขอบกระดาษทั้งสี่ด้านก่อน ว่าต้องการให้ห่างจากขอบซ้ายมือ ขอบทางขวามือ ขอบบนและขอบล่างเท่าไร ปกติจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ขอบซ้ายและขอบล่าง จะนิยมเว้นไว้มากกว่าด้านอื่น เพราะต้องเผื่อเย็บเล่ม และพิมพ์เลขหน้ากรณีทำรายงานหรือหนังสือไว้ที่ขอบล่างกระดาษ
1. ข้อความที่พิมพ์ลงกระดาษ
2. ขอบทั้งสี่ด้านที่ต้องเว้นระยะไว้
3. การจะเว้นระยะไว้เท่าใดนั้น ก็อยู่ที่ลักษณะงานของแต่ละคน การทำวิทยานิพนธ์ บางมหาวิทยาลัย จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ว่าต้องมีการเว้นขอบกระดาษไว้เท่าใด


4. การตั้งค่าคลิก ระยะขอบ
5. คลิกเลือก ระยะขอบที่ต้องการ
6. หรือคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง... เพื่อไปกำหนดทุกอย่างด้วยตนเอง


7. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ในส่วนระยะขอบ จะมี บน ล่าง ซ้าย ขวา ให้กำหนดตามต้องการ พิมพ์ตัวเลขลงไปหรือคลิกลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเพื่อเปลี่ยนค่าตามต้องการ
8. การวางแนวของกระดาษ คลิกเลือกพิมพ์ข้อความในแนวตั้ง หรือแนวนอนตามต้องการ
9. ดูตัวอย่างด้านล่าง
10. เสร็จแล้วคลิก ตกลง

 

เลือกแบบ และขนาดของตัวหนังสือที่จะพิมพ์
แบบตัวหนังสือละขนาดของตัวหนังสือที่จะพิมพ์ ให้เลือกก่อนจะพิมพ์ เพราะการเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนแบบตัวหนังสือในภายหลัง เป็นเรื่องที่ทำให้ปวดหัวไม่น้อย เพราะ แบบตัวหนังสือจะมีความกว้างไม่เท่ากัน ทำให้การจัดหน้า จัดข้อความเพี้ยนไปหมด ต้องมานั่งจัดหน้ากันใหม่ เสียเวลามากๆ
1. คลิกเลือกแบบตัวหนังสือที่ต้องการ
2. คลิกเลือกขนาดของตัวหนังสือ

 

คราวนี้ก็เริ่มพิมพ์ข้อความใน Word 2010 ได้เลย ทุกครั้งก่อนเริ่มงานต้องกำหนดแบบนี้ หรืออาจจะสร้างไฟล์แม่แบบหรือไฟล์เทมเพลทเก็บไว้เลย เพื่อจะได้ไม่ต้องกำหนดค่าแบบนี้ ทุกครั้งที่ต้องการเริ่มต้นพิมพ์เอกสาร