บทความแสดงตัวอย่างการครอบหรือตัดเลือกเอาเฉพาะส่วนของวิดีโอที่ต้องการด้วยโปรแกรม VSDC Free Video Edition ซึ่งวิดีโอที่ได้ถ่ายไว้นั้น อาจจะ มีฉากหรือพื้นหลังในวิดีโอที่เราไม่ต้องการ ก็สามารถตัดออกไปได้

 

ตัวอย่างวิดีโอที่ได้ถ่ายไว้ ซึ่งจะมีรายละเอียดมีฉากหลังที่ไม่ต้องการ

ตัวอย่างวิดีโอที่ได้ตัดครอบเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้น

ดาวน์โหลดโปรแกรม VSDC Free Video Edition

สำหรับโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.videosoftdev.com/free-video-editor

 

ขั้นตอนการตัดครอบวิดีโอ

การตัดครอบเอาเฉพาะส่วนของวิดีโอที่ต้องการ จะมีขั้นตอนค่อนข้างมากพอสมควร ดังนี้
1. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิก ไอคอนของโปรแกรมในหน้าจอ
2. เมื่อเข้าโปรแกรมแล้วให้คลิก New project
3. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมาให้ตั้งค่าต่างๆ เช่น
- Project title ตั้งชื่อวิดีโอ เมื่อ Save ก็จะได้ไฟล์นี้
- Resolution ขนาดของวิดีโอ เช่น 640 x 480
- Framerate เช่น 30 fps
- Frequency คุณภาพเสียงในวิดีโอ จากตัวอย่างคุณภาพเสียงจะเทียบเท่าซีดี
- Channels เลือกแบบ Stereo
- เลือกลักษณะการสร้าง ในที่นี้ให้เลือก Import video and image
4. คลิก Finish

5. คลิกเลือกเอฟเฟคต์เมื่อมีการเปลี่ยนฉากในวิดีโอ กรณีนำหลายคลิบวิดีโอมาต่อกัน 6. คลิก Drag and Drop media files here
7. คลิกเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการครอบ
8. คลิก Open
9. คลิก Apply Settings

10. คลิกที่ภาพวิดิโอ
11. คลิกแท็บ Sprite Sprite1
12. คลิก Project 1_1 ด้านล่าง
13. คลิกเมนู Editor ด้านบน
14. คลิกคำสั่ง Crop Borders

15. จัดการครอบเลือกเฉพาะส่วนของวิดีโอที่ต้องการ ชี้เมาส์ที่จุดสี่เหลี่ยมที่ด้านใดๆ แล้วย่อหรือขยายขนาด เลือกส่วนของวิดีโอที่้ต้องการ
16. คลิก OK

17. ตัวอย่างวิดีโอที่ถูกครอบเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการ
18. หากต้องการดูตัวอย่างให้คลิกปุ่ม Play Preview เพื่อเล่นวิดีโอที่ได้ครอบไว้
19. คลิก Projects
20. คลิก Export project

21. คลิก Export project
22. คลิกเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการนำไฟล์วิดีโอไปใช้งาน เช่น PC
23. คลิกเลือกชนิดของวิดีโอเช่น วิดีโอแบบ flv

24. ตั้งค่าโฟลเดอร์เก็บไฟล์และชื่อไฟล์วิดีโอ โดยคลิก Change name เพื่อไปเลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์และตั้งชื่อไฟล์วิดีโอ
25. ในส่วน Profile ให้คลิกเลือกคุณภาพของวิดีโอที่จะสร้าง
26. คลิกเมนู Conversion
27. เริ่มการบันทึกวิดีโอเฉพาะส่วนที่ได้ครอบเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์ใหม่ คลิก Start Convertion

28. เมื่อแปลงเสร็จแล้ว 100% ให้คลิก OK

ดูผลงานวิดีโอที่ได้ครอบเป็นไฟล์ใหม่

1. เข้าโปรแกรม Windows Explorer แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์วิดีโอไว้
2. จะพบไฟล์วิดีโอเช่น Project 5.flv ให้ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์
3. ตัวอย่างไฟล์วิดีโอที่ได้ครอบ ถูกเปิดขึ้นมาด้วยโปรแกรม GOM Player

 

ปัจจุบันเรามีการใช้งานวิดีโอค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ ซึ่งวิดีโอที่ได้ เราสามารถนำมาครอบด้วยโปรแกรม VSDC Free Video Edition ฟรีโปรแกรมที่ควรติดตั้งลงในเครื่อง ไฟล์มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

06013 สารบัญหนังสือ มือใหม่ CorelDRAW 12

บทที่ 1 1
แนะนำโปรแกรม CorelDRAW 1
การเข้าโปรแกรม 1
การออกจากโปรแกรม 2
ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ 3
การใช้เมาส์ในการทำงาน 5
ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมนี้ 6 บทที่ 2 7
การจัดการกับไฟล์ภาพ 7
การเริ่มต้นสร้างไฟล์ภาพใหม่ 7
การบันทึกหรือเซฟไฟล์ภาพ 9
การเปิดไฟล์ภาพ 9
การปิดไฟล์ภาพ 10
การลบไฟล์ภาพ 11
การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 12 บทที่ 3 15
การใช้เครื่องมือช่วยในการวาดภาพ 15
แถบเครื่องมือ Toolbox 15
การใช้งานเครื่องมือต่างๆ 18
การใช้เครื่องมือสำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม (Ractangle Tool) 18
การวาดสี่เหลี่ยมด้วย 3 Point Rectangle Tool 20
การใช้เครื่องมือวงรี วงกลม (Ellipse Tool) 20
การวาดวงรีวงกลมด้วย 3 Point ellipse Tool 21
การใช้เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon Tool) 21
การใช้เครื่องมือสไปรัลทูล (Spiral Tool) 22
การใช้เครื่องมือวาดตาราง (Graph Paper Tool) 23
การใช้เครื่องมือหมุนภาพแบบอิสระ (Free Transform Tool) 42
การใช้เครื่องมือ Smudge Brush Tool 43
การใช้เครื่องมือ Rougher Brush Tool 43
การใช้เครื่องมือ Versual Secment Delete Tool 44
การใช้เครื่องมือ Smart Drawing Tool 45
การใช้เครื่องมือ Interactive Blend Tool 45
การใช้เครื่องมือ Interactive Contour Tool 46
การใช้เครื่องมือ Interactive Distortion Tool 47
การใช้เครื่องมือ Interactive Envelope Tool 48
การใช้เครื่องมือ Interactive Extrude Tool 49
การใช้เครื่องมือ Interactive Drop Shadow Tool 50
การใช้เครื่องมือ Interactive Transparency Tool 51
การใช้เครื่องมือดูดสีและระบายสี Eyedropper Tool & Paintbucket Tool 52
การใช้เครื่องมือระบายสีแบบพ่นหรือไล่น้ำหนักสี Interactive Fill Tool 53
การใช้เครื่องมือ Interactive Mesh Fill Tool 54 บทที่ 4 55
การจัดการกับภาพและข้อความในลักษณะต่างๆ 55
การเลือกภาพและข้อความ 55
การเลือกภาพหรือข้อความเพียงภาพเดียว 55
การเลือกมากกว่า 1 ภาพ 56
การจัดตำแหน่งภาพหรือข้อความ 58
การจัดตำแหน่งบนล่าง 58
การจัดตำแหน่งในทิศทางต่างๆ 59
การย้ายภาพหรือข้อความ 60
การย้ายโดยการกดปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์ 60
การย้ายภาพด้วยเมาส์ 61
การย้ายภาพโดยอาศัยพิกัดค่า X, Y 64
การย้ายภาพด้วยคำสั่ง Position 65
การหมุนภาพหรือข้อความ 66
A. การหมุนภาพโดยใช้เมาส์ 66
B. การหมุนภาพโดยใช้คำสั่ง Rotate 67
การเบ๊หรือเอียงภาพ 68
A. การเบ๊หรือเอียงภาพด้วยเมาส์ 68
B. การเบ๊หรือเอียงภาพด้วยคำสั่ง Skew 69
การย่อขยายภาพหรือข้อความ 70
A. การย่อขยายภาพด้วยเมาส์ 70
B. การย่อขยายภาพด้วยคำสั่ง 71
การพลิกภาพหรือข้อความ 71
A. การพลิกภาพหรือข้อความโดยใช้เมาส์ 71
B. การพลิกภาพหรือข้อความโดยใช้คำสั่ง Mirror 72
การก็อปปี้ภาพหรือข้อความ 73
A. การก็อปปี้โดยกดปุ่มเครื่องหมายบวกที่แป้นพิมพ์ 73
B. การก็อปปี้ด้วยคำสั่ง Copy & Paste 74
การจัดการกับสีและเส้นขอบภาพหรือข้อความ 75
การระบายสีโดยคลิกเลือกสีจากจานสี 75
การระบายสีด้วยเครื่องมือ Fill Tool 76
Fountain Fill Dialog ระบายด้วยสีไล่น้ำหนัก 76
Pattern Fill Dialog ระบายสีด้วยสีลวดลาย 79
Texture Fill Dialog ระบายด้วยสีลายพื้นผิว 81
การจัดการกับเส้นขอบภาพหรือข้อความ 82
การลบภาพหรือข้อความ 83
แก้ปัญหาสระลอยในภาษาไทย 84 บทที่ 5 85
การสร้างภาพด้วยคำสั่งต่างๆ 85
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Combine 86
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend 86
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend แบบที่ 1 86
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend แบบที่ 2 89
การสร้างภาพด้วยคำสั่ง Blend แบบที่ 3. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sublet sublet sublet ให้เช่าช่วง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น